Kamer wil meer specialisten Noorden

De Tweede Kamer heeft een motie gesteund om te onderzoeken hoe er meer medisch specialisten opgeleid kunnen worden in Noord-Nederland.

De motie van Agnes Wolbert (PvdA) en Arno Rutte (VVD) donderdagavond was een reactie op een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Daaruit bleek dat er een tekort aan specialisten in de kleinere ziekenhuizen in het Noorden dreigt doordat er in deze regio relatief minder ziekenhuisartsen worden opgeleid.

Jonge artsen blijken vaak te blijven wonen in de regio waar ze ook worden opgeleid. In andere regio’s van Nederland heerst daardoor een licht overschot aan medisch specialisten terwijl er in het Noorden krapte is. De kamermotie van Wolbert en Rutte verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is het aantal opleidingsplekken te relateren aan de zorgvraag en het aantal inwoners in een regio.

Nieuws

Meest gelezen

menu