Kamp: Uitkomst onderzoek is ernstig

Minister Henk Kamp. Foto: ANP

De uitkomst van het onderzoek naar de leefbaarheid en de woningmarkt in Groningen is ernstig. Dat zegt minister Kamp van Economische Zaken.

De uitkomst van het onderzoek naar de leefbaarheid en de woningmarkt in Groningen is ernstig. Dat zegt minister Kamp van Economische Zaken.

Het onderzoek, dat is gedaan door een team van de TU Delft in opdracht van de Dialoogtafel, werd donderdagavond in Bedum gepresenteerd. Ruim vierduizend inwoners van de provincie werkten eraan mee.

Uit het rapport van meer dan duizend pagina's blijkt dat de problemen in het aardbevingsgebied zich opstapelen. Veel mensen voelen zich onveilig en willen vertrekken uit de provincie.

De woningmarkt functioneert niet goed meer. Het vertrouwen in overheid en NAM is tot een dieptepunt gedaald.

,,De uitkomst van het onderzoek is ernstig. Het maakt duidelijk dat er de komende jaren nog veel werk te verrichten is om de veiligheid en leefbaarheid in Groningen te verbeteren en daarmee het vertrouwen van de Groningers terug te winnen'', laat de bewindsman via een woordvoerder weten.

Kamp wijst erop dat in het meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator Hans Alders maatregelen zijn opgenomen om de woningmarkt in het aardbevingsgebied weer enigszins tot rust te brengen. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een ‘ruimer instrument' om woningen eventueel op te kopen.

,,Bewoners zullen daarnaast eerder en beter betrokken worden bij de plannen voor het aanpakken van hun woning. In het afgelopen jaar is voldoende capaciteit beschikbaar gekomen om de komende jaren gericht woningen te versterken. Ook zal de schadeafhandeling worden verbeterd via de aanstelling van een onafhankelijke arbiter'', belooft minister Kamp.

De VVD-bewindsman wijst er op dat de gasproductie in het Groningengasveld inmiddels is teruggebracht tot 27 miljard kuub. Door maatregelen moet de afhankelijkheid van gas uit de Groninger bodem de komende jaren kleiner worden. ,,Voor oktober 2016 wordt een besluit genomen over de langere termijn van de gaswinning.''

Kamp zegt voorts dat Alders binnenkort met alle partijen die zich hebben verenigd in de overheidsdienst Groningen gaat praten over de uitkomsten van het onderzoek. De Nationaal Coördinator zal nog een uitgebreide reactie geven op alle aanbevelingen, aldus Kamp.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu