Kamp niet van slag door eis Tichelaar

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) legt het Drentse dreigement om niet mee te werken aan de komst van windparken naast zich neer.

De Drentse commissaris van de Koning Jacques Tichelaar gooide deze week de knuppel in het hoenderhok. Als het Rijk de gevangenis van Veenhuizen wil sluiten, gooit de provincie Drenthe de deur voor windmolens en asielzoekers dicht. Kamp (VVD): ,,Ik weet hoe bestuurders functioneren als er teleurstellingen zijn. Ik zie dit dan ook als een emotionele reactie en vind dat je het ene niet moet laten om op een ander gebied je zin te krijgen”, aldus Kamp gisteren in de Tweede Kamer.

Het CDA vroeg de minister in gesprek te gaan met Tichelaar. ,,Het kan niet zo zijn dat Drenthe voortdurend op zijn kop krijgt’’, vatte Kamerlid Jaco Geurts (CDA) het Drentse onheil samen. De minister houdt de provincie aan afspraken die zijn gemaakt over de grootte van de windparken Drentse Monden en Oostermoer. ,,Ze heeft de gebieden zelf gekozen. Dat heb ik niet gedaan. Drenthe heeft pas acht procent van de afgesproken hoeveelheid windmolens en megawatts gerealiseerd.’’

Over de windparken in de Veenkoloniën is grote heisa ontstaan. Inwoners in zowel het Mondengebied als bij Meeden en Veendam vinden dat de windturbines hen zonder noemenswaardig overleg zijn opgedrongen. Kamp zei zich te realiseren dat achter de ambitie om in Nederland in 2020 zeker 6000 megawatt windenergie te produceren enige druk zit. ,,We hebben nog 3050 megawatt te gaan. Om draagvlak te krijgen kun je eerst de behoefte met een regio bespreken en dan kijken of er alternatieven dan wel combinaties te maken zijn. Wij zaten in de situatie dat we snel resultaat moesten bereiken.’’ SP-Kamerlid Eric Smaling wilde weten of in Drenthe en Groningen niet alsnog een energiemix van ‘wind en zon’ te maken valt. Kamp: ,,We moeten verder. Voor de windparken Drentse Monden en Oostermoer zijn geen tijdige alternatieven.’’ Daarmee gaat de minister voorbij aan het plan van inwoners voor een grootschalig Solar Park Veenkoloniën.

De SP noemt het windbeleid technocratisch en niet sociaal genoeg. ,,We hebben het over megawatts en petajouls en vergeten dat in een regio ook mensen wonen’’, zei Smaling. ,,In de Veenkoloniën speelt zich een drama af. Een rijksambtenaar verkondigde vorig jaar dat we de bevolking een rad voor ogen draaien. De man noemde de procedure een rituele dans.’’

De SP vindt dat de minister toch moet kijken naar het alternatief: de zon. ,,Met de ontwikkeling van zonne-energie gaat het razendsnel. Wat is over vijf jaar effectief? Daar moet je naar kijken.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu