Kamp wil geen time-out windpark

Foto: Archief DvhN ANP

Minister Henk Kamp van Economische Zaken voelt niets voor een time-out van een half jaar in het sterk verharde conflict over het grootschalige windpark in de Veenkoloniën.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken voelt niets voor een time-out van een half jaar in het sterk verharde conflict over het grootschalige windpark in de Veenkoloniën.

Kamp zegt dat het windpark Drentse Monden en Oostermoer qua omvang al is teruggebracht van 420-600 tot 150 megawatt. ,,Het voornemen is nu om dit kleinere park te realiseren en daarbij ook vast te houden aan de huidige planning.''

Boycotten

Zaterdag riepen ongeveer 250 bedrijven in de Kanaalstreek/Buinermond en de Solargroep in deze krant op tot een time-out om escalatie te voorkomen. Volgens hen staat de bevolking lijnrecht tegenover de politiek/overheid en de landbouwers die geld verdienen aan windmolens.

,,Windboeren hebben recent leden van onze vereniging met chantagepraktijken onder druk gezet. Zij hebben gedreigd ondernemers die zich tegen het windpark verzetten te boycotten.''

De ondernemers vinden het onaanvaardbaar 'dat zij die zich schuldig maken aan dit soort praktijken door de overheid worden beloond met grote sommen subsidie'. Zij houden vol dat Solar Park Veenkoloniën, een initiatief van ondernemende Kanaalsters voor een zonnepark op 300 hectare, dezelfde hoeveelheid duurzame energie produceert dan 50 windmolens van 200 meter hoog.

Zonne-energie als aanvulling

Kamp ziet een zonnepark echter niet als een vervangende energiebron, maar als een welkome aanvulling op de productie van duurzame energie. Om de vaart erin te houden, zo stelt de VVD-minister, wordt het ontwerp inpassingplan voor het windpark in het Mondengebied volgende maand ter inzage gelegd.

,,Iedereen kan hier nog op reageren via het indienen van een zienswijze. Ik realiseer mij dat van de omwonenden die het betreft veel begrip wordt gevraagd voor de bouw van dit nieuwe windpark'', aldus Kamp.

Time-out

De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ,,Ik begrijp heel goed dat mensen een time-out willen. Mogelijk met de wens dat het windplan van tafel gaat. Dat laatste zie ik niet gebeuren. Als provincie Drenthe hebben we landelijke afspraken gemaakt over ons aandeel in de windenergie. Die komen we na. Ik wil geen ijdele hoop wekken en mensen voor het lapje houden. De Tweede Kamer steunt de minister. Mogelijk dat met de stand der techniek minder windmolens nodig zijn om die 150 megawatt te halen.''

Wethouder Peter Gelling (Stadskanaal) is wel voorstander van een time-out. ,,Het beoogde windplan is te massaal. Wij sluiten niet uit dat er meer rendement te behalen valt uit zonneparken. Zonne-energie is minder verwoestend voor de regio en je komt toch tegemoet aan het vereiste vermogen.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu