Kans neemt toe dat omstreden voermaatregel alsnog sneuvelt en boeren eiwitgehalte toch niet hoeven te verlagen

Deze veehouder is net als veel collega's tegenstander van de voermaatregel van minister Schouten. Hij stelt dat minder eiwit in het voer ook de gezondheid van zijn koeien zal beïnvloeden. Foto: Koen Laureij

De kans is groot dat boeren het eiwitgehalte in het krachtvoer voor hun melkvee toch niet drastisch hoeven te verlagen vanaf 1 september.

Dat heeft vooral met de droogte van afgelopen weken te maken. Het ministerie van Landbouw berekent momenteel of de warme en droge periode veel effect heeft op de samenstelling van het voer.

Minder vers weidegras beschikbaar