Kans op zonnepark op terrein omstreden mestvergister Borgercompagnie klein. Gemeente Veendam ziet grootschalige zonneparken in het buitengebied niet zitten

Dankers Bio Energy in Borgercompagnie. Foto DvhN

De gemeente Veendam wil geen zonnepanelen in het buitengebied. Daardoor lijkt de kans klein dat er een zonnepark komt op het gebied van mestvergister Dankers in Borgercompagnie.

,,Ik ben daar heel helder in’’, zegt wethouder Bert Wierenga (VVD). ,,Op geen enkele landbouwgrond willen we grootschalige zonneparken toestaan. Daarvoor is productief, goed landbouwgrond te kostbaar. Die willen we niet opofferen.’’

Vorige zomer maakten zonneparkontwikkelaar Powerfield en mestvergister Dankers bekend plannen te hebben voor de bouw van een groot zonnepark tussen Borgercompagnie en Tripscompagnie.

Vergunning

Als Powerfield een vergunning krijgt om op de geplande locatie te mogen bouwen, dan stopt de biovergisting van Dankers Bio Energy.

De mestvergisters worden buiten werking gesteld. De aanwezige mestsilo’s en het mestbassin zouden worden verwijderd. ,,Dit zou het einde van de geuroverlast en verkeershinder betekenen’’, schreef Powerfield eind 2021.

,,Het is nu aan de gemeente (Veendam), die doende is de zonnevisie vast te stellen, om ruimte te geven aan het plan en daarmee het probleem van de overlast definitief op te lossen.’’

Onwenselijk

Een raadscommissie heeft zich inmiddels over de zonnevisie van de gemeente gebogen.

Er is ruime steun voor het standpunt van het college dat stelt dat er op dit moment in het hele buitengebied geen geschikte locatie voor een zonnepark te vinden is. Of zoals GemeenteBelangen het stelt: Aantasting van ons veenkoloniale landschap door grootschalige zonneparken in het buitengebied vinden wij onwenselijk.

Maandag 7 maart spreekt de gemeenteraad zich over de zonnevisie uit.

Zijn de plannen in de ijskast gelegd? ,, Ik denk niet dat dat de juiste omschrijving is’’, stelt woordvoerder Kay Roderburg van Powerfield. ,,Wij wachten eerst de besluitvorming omtrent de zonnevisie af.’’ Martien Dankers wil desgevraagd geen toelichting geven.

Nieuws

menu