Katholieke basisscholen omarmen Zweeds onderwijsconcept van de kennisschool

Schooldirecteur Henk-Jan Meijer van de katholieke basisschool St. Gerardus Majella kijkt uit naar het nieuwe schoolgebouw. foto dvhn

Stichting Primenius (35 katholieke scholen in Groningen en Drenthe) zoekt basisscholen die het Zweedse onderwijsconcept van kunskapsskolan (kennisschool) omarmen.

In onder andere Wehe-Den Hoorn (integraal kindcentrum Hoogholtje) en Bellingwolde (Dollard College) wordt dit onderwijsconcept toegepast.

Sterk gepersonaliseerd onderwijs

Het is een vorm van sterk gepersonaliseerd onderwijs waarbij wordt gewerkt vanuit de behoeften van kinderen. Die werken op hun eigen niveau en hebben coachgesprekken met juffen en meesters.

In de kennisschool zitten leerlingen niet in klassen, maar in groepen van telkens drie leerjaren. Zo zitten in groep 2 de groepen 4, 5 en 6 bij elkaar. In totaal zo’n 30 kinderen waarvoor twee onderwijzers beschikbaar zijn, of een leerkracht wordt bijgestaan door een onderwijsassistent.

Extra ondersteuning

Basisschool St. Gerardus Majella uit Hoogezand is zo’n basisschool die met het Zweedse onderwijsconcept werkt ,,Dat biedt het kind de kans om aan te sluiten bij zijn of haar niveau’’, legt directeur Henk-Jan Meijer uit. ,,Kunnen kinderen goed rekenen, dan rekenen ze alvast op een hoger niveau. Voor taal geldt hetzelfde. Als het nodig is krijgen ze extra ondersteuning.’’

Meer dan de helft van de 86 leerlingen op Gerardus Majella heeft een niet Westerse achtergrond. ,,Een afspiegeling van de wijk waar onze school staat. Er zijn mensen die voor ons kiezen omdat wij een buurtschool zijn’’, zegt Meijer. ,,Waar het ons om gaat is dat ouders een bewuste keuze maken voor de manier van onderwijs. Wij hebben aandacht voor identiteit, geïnspireerd vanuit ieders geloof.’’

Bouw van kindcentrum Hoogezand-West

Gerardus Majella is gehuisvest in een zwaar gedateerd gebouw aan de Talmastraat. Achterhaald in de zin dat het schoolgebouw z’n beste tijd heeft gehad, maar vooral doordat lesgeven in lokalen niet aansluit bij het gepersonaliseerde onderwijs dat de school voorstaat.

Nog dit jaar wordt begonnen met de bouw van het nieuwe kindcentrum Hoogezand-West aan de Erasmusweg in Hoogezand. Op de plaats waar nu nog de gebouwen van christelijke scholengemeenschap Rehoboth en christelijke basisschool De Hoeksteen staan.

In kindcentrum Hoogezand-West worden de openbare basisscholen De Schakel en De Tweemaster (samengevoegd tot De Achtbaan), en De Hoeksteen en Gerardus Majella in een aardbevingsbestendig, duurzaam schoolgebouw ondergebracht.

Kind komt het best tot leren wanneer het zich veilig voelt

,,De nieuwbouw’’, weet Meijer, ,,biedt Gerardus Majella ongekende kansen waar het aankomt op het in praktijk brengen van de kennisschool. Een kind komt het best tot leren wanneer het zich lekker en veilig voelt.’’

Het afwijkende schoolconcept is de reden waarom Gerardus Majella in het nieuwe schoolgebouw de bovenverdieping bezet. ,,Geen lokalen’’, aldus Meijer, ,,maar een leeromgeving met leerpleinen. Kinderen kunnen individueel of in kleine groepjes werken op hun eigen niveau.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu