Ketenmariniers fulltime aan de slag tegen de overlast door asielzoekers in Ter Apel

Henk Wolthof (links) en Cor de Lange (naast hem, op de foto tijdens een raadsvergadering van Westerwolde) kunnen zich volledig op hun werk als ketenmarinier storten. Foto: Huisman Media

De twee door het rijk aangestelde ketenmariniers kunnen zich volledig storten op de strijd tegen door asielzoekers veroorzaakte overlast in Ter Apel.

Ze zijn namelijk sinds kort fulltimer en hoeven de komende tijd geen uren te maken voor hun eigenlijke werkgever. Voor Henk Wolthof is dat het COA, voor Cor de Lange de politie.

,,Tot voor kort waren we de helft van de tijd ketenmarinier’’, zegt Wolthof. ,,Maar we merkten dat in de bestrijding van de overlast veel meer tijd gaat zitten en hebben dat duidelijk gemaakt aan het ministerie van Justitie en Velligheid. Die is ingegaan op onze wens en heeft ons fulltime aangesteld.’’

Wolthof en De Lange werden halverwege vorig jaar door het ministerie aangesteld onder de noemer ketenmarinier. Hun taak: de overlast te lijf gaan die een kleine groep asielzoekers in Ter Apel veroorzaakt. Daarbij gaat het vooral om veiligelanders die in het asielcentrum verblijven. Ze veroorzaken niet alleen daar overlast, maar ook in het dorp zelf. Daar maken ze zich geregeld schuldig aan winkeldiefstallen.

Gebiedsverbod

Wolthof en De Lange namen sinds hun optreden verschillende maatregelen. Ze deden dit samen met de derde, in Den Haag gestationeerde, ketenmarinier Jur Verbeek (die altijd al fulltimer was) en in overleg met de gemeente Westerwolde, politie, COA en andere betrokkenen. Zo kunnen veiligelanders die zich misdragen een gebiedsverbod voor Ter Apel opgelegd krijgen. Ook worden mensen die steeds een asielverzoek indienen, in bewaring gesteld en teruggestuurd.

Deze en andere maatregelen werpen, zo stellen de ketenmariniers en ook de gemeentebestuurders, hun vruchten af. ,,Maar we zijn er nog lang niet en willen de harde aanpak verder uitbreiden waarbij het uiteindelijke doel is dat veiligelanders geen kwaad meer kunnen doen in Ter Apel’’, zegt Wolthof. ,,Maar dat vraagt extra uren en die krijgen we, voor de periode van onze aanstelling. Daarna kunnen we terug naar onze oorspronkelijke werkgever.’’

Die periode van aanstelling loopt medio 2021 af. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde vindt dat dit tijdstip niet heilig moet zijn. ,,De ketenmariniers moeten de klus af kunnen maken, ook als dat langer duurt. De termijn moet daarom verlengd kunnen worden. Ik praat daar binnenkort met het ministerie over.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu