Keuze route nieuwe Waddenkabel: 'burgers worden niet gehoord'

Er zijn negen mogelijke routes voor de nieuwe kabel van het windpark boven de wadden Foto: TenneT

Ze wilde meepraten over de route van de stroomkabel van het nieuwe windpark ten noorden van de Waddeneilanden. Maar Janny Maat noemt de burgerparticipatie ‘een farce’.

Het windmolenpark boven de wadden, dat in 2027 klaar moet zijn, wordt door energietransporteur TenneT aangesloten op een station op land. In beeld zijn Eemshaven, Burgum en Vierverlaten en voor iedere optie zijn drie mogelijke kabeltracés. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakt 17 november de voorkeursroute bekend. Janny Maat trok net als gebiedsorganisaties aan de bel, maar vond dat er niet werd geluisterd.

,,Ik woon net buiten Aduard, de nieuwe 380 kV stroomsnelweg loopt straks vlak achter ons huis, dus dat is al geen pretje. Toen vorig jaar het bericht kwam dat hoogspanningsstation Vierverlaten, waar wij zicht op hebben, ook in beeld was voor de waddenkabel en de uitnodiging kwam om daarover mee te praten dacht ik: daar wil ik bij zitten.’’

Via veel omwegen

Maat reageerde op de oproep, daarna bleef het lang stil. Ze belde er achteraan en kwam volgens eigen zeggen ‘via veel omwegen’ bij de juiste persoon van TenneT.

,,Ze waren verrast. Er hadden geloof ik slechts drie mensen gereageerd. TenneT wekte de indruk niet goed te weten wat met mij aan te moeten. Uiteindelijk mocht ik aanschuiven bij een vergadering in Van der Valk bij Hoogkerk. Daar zat ik als enige burger tussen mensen van LTO en natuurorganisaties. Er kwam veel jargon voorbij en ik zat als leek met de oren te klapperen. Ik moest steeds om uitleg vragen, wat het overleg natuurlijk niet bevorderde.’’

‘Schrijnend hoe burgerparticipatie geregeld is’

Maat werd niettemin bedankt voor de aanwezigheid en uitgenodigd voor het vervolg. Dat bleek lastig, want ze werkte in de zorg en kon niet zomaar nog een keer vrij nemen. ,,Het bleef daarna weer heel lang stil en dat is raar. We worden uitgenodigd om mee te praten, onder het mom van burgerparticipatie, maar het is schrijnend hoe dat dan geregeld is. Iedereen die daar zit wordt betaald, dat is hun werk, maar ik moet een snipperdag nemen, dat kost mij geld. Of het een keer ’s avonds kon vroeg ik. Nee, want dan konden al die mensen niet.’’

De klacht over gebrek aan inspraak is niet nieuw. Ook burgers en gebiedsorganisaties voelden zich niet serieus genomen tijdens de voorbereiding van de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten.

Eemshaven, Burgum of Vierverlaten

Het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden gaat 700 megawatt opwekken, goed voor zo’n zevenhonderdduizend huishoudens. De stroom gaat via een nog te kiezen route eerst ondergronds over de zeebodem en dan over land richting Eemshaven, Burgum of Vierverlaten.

Acht gebiedsorganisaties waarschuwden Wiebes per brief voor de zomer voor mogelijke schade aan de Wadden, Werelderfgoed-gebied, als de kabel er dwars doorheen gaat. Zij kiezen voor de meest oostelijke route, al is dat de duurste. Kosten: 900 miljoen euro.

Wiebes maakt het voorkeurstracé volgende week bekend. Het kan zijn dat het niet een van de drie richting Vierverlaten wordt, maar die keuze is dan niet tot stand gekomen met inspraak van burgers.

Inloopavonden zijn eenrichtingsverkeer

Maat: ,,In mijn omgeving was er gedoe over de ringweg rond Aduard, verbreding van het spoor en de 380 kV en nu dit. We krijgen van alles over ons heen, maar hangen er bij ieder project maar wat bij. De inloopavonden zijn eenrichtingsverkeer. Ze doen het minimale dat verplicht is. Echt meedenken is er niet bij. Ik vind dat TenneT en overheid burgers meer moeten meenemen, de inspraak gemakkelijker maken. Het gaat om onze omgeving. Ik heb het eveneens via de gemeente Westerkwartier geprobeerd, maar die liepen ook niet heel hard.’’

TenneT en ministerie EZ

Een woordvoerder van Westerkwartier meldt dat de rol van de gemeente in deze fase miniem is. ,,Wat wij als gemeente hebben gedaan is informatie op onze website en gemeentepagina publiceren, maar het hele proces is vooral een zaak van TenneT en het ministerie.’’

TenneT betreurt dat mevrouw Maat het gevoel heeft onvoldoende gehoord te zijn. De energietransporteur zegt er net als het ministerie alles aan te doen om omwonenden en betrokkenen te informeren over en te betrekken bij het project Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden.

Website met meedenkknop

Mensen worden volgens het bedrijf op verschillende wijzen geïnformeerd en krijgen voldoende gelegenheid te participeren. Na de informatieavonden in juni en oktober vorig jaar zijn er in juni 2020 en op latere momenten studio-opnamen met chat en online vragensessies. Zienswijzen online indienen kan, de website heeft een meedenkknop, de nieuwsbrief biedt mogelijkheden tot reacties en ook via de telefoon en sociale media kan worden gereageerd.

Tennet zegt dat mevrouw Maat bij uitzondering de enige burger was die mocht aanschuiven bij een overleg met partijen als LTO en natuurorganisaties. Het bedrijf gaat met haar in gesprek over hoe zij kan bijdragen in het vervolg van het proces.

Nieuws

Meest gelezen

menu