Kids First verhoogt tarieven in Drenthe, Groningen en Friesland minder dan landelijke norm. 'Kinderopvang moet betaalbaar blijven'

Peuters en kleuters op een locatie van Kids First.

Kinderopvangorganisatie Kids First verhoogt de tarieven voor kinderopvang en buitenschoolse opvang het komende jaar met gemiddeld 5,6 procent. Dat betekent dat de eigen bijdrage voor de meeste ouders niet of nauwelijks verandert.

De gemiddelde tariefstijging voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang ligt landelijk gezien boven de 8,5 procent. Met name ouders met lagere inkomens krijgen daardoor met een forse verhoging van de eigen bijdrage te maken.