Knullig rekenwerk leidt tot fors tekort bij theater Kielzog

Kielzog in Hoogezand-Sappemeer heeft over 2016 een tekort van 575.000 euro. Het college is geschrokken en betreurt het dat de raad niet eerder is bijgepraat.

Het tekort over 2016 is het gevolg van de verzelfstandiging van werkmaatschappij Kielzog (theater en kunstencentrum). De organisatie van Kielzog moest daarvoor worden losgemaakt van de gemeente.

Nieuwbouw

,,Daarbij is verzuimd na te gaan of alle kosten en geldstromen voldoende in beeld waren’’, schrijft het college aan de gemeenteraad. Het college geeft toe dat een aantal zaken eerder duidelijk had kunnen zijn als er beter was opgelet. ,,De uitkomst was niet anders geweest, maar de raad had er wel met het college over van gedachten kunnen wisselen.’’

Door nieuwbouw van theater en kunstencentrum werden de theateractiviteiten een seizoen stilgelegd. De oplevering van de nieuwbouw werd vertraagd, waardoor voorstellingen moesten worden afgezegd, maar geboekte artiesten moesten (deels) wel worden betaald.

In het seizoen dat Kielzog geen voorstellingen had, stapten bezoekers over naar theaters in naburige gemeenten. Door het maken van extra reclame is geprobeerd om mensen terug te halen.

In de brief aan de raad schrijft het college van B en W dat er geen onrechtmatige uitgaven zijn geconstateerd. ,,Het geld is wel aan de juiste zaken uitgegeven.’’

‘Eén groot rookgordijn’

Hans Haze, fractievoorzitter van Lokaal Perspectief heeft geen goed woord over voor de handelwijze van het college.

,,De tonnen vliegen in het rond en alles gaat maar ten laste van de algemene reserve.’’ Haze noemt de brief van het college ‘één groot rookgordijn’. ,,Voor een raadslid is dit allemaal niet te controleren.”

De fractievoorzitter is van plan bij de behandeling van de jaarrekening 2016 (op 26 juni) het college het vuur na aan de schenen te leggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu