'Kom met een krachtig, eigen verhaal over het Noorden': gemeenteraad van Groningen wil betere lobby in Den Haag voor Lelylijn, Nedersaksenlijn en Wunderline

Leuk en aardig, een Lelylijn van Amsterdam naar Groningen - maar noorderlingen hebben daar alleen iets aan als er een goed plan bij komt voor woningbouw, natuur en recreatie. GroenLinks, PvdA en D66 willen dat het Groningse college zo’n plan maakt voor het Rijk.

Foto:

Foto: Siemens / HL-STUDIOS

Groningen groeit en daarom laat het gemeentebestuur volop nieuwe woonwijken bouwen. In de Regio Groningen-Assen (RGA) werken de provincies Groningen en Drenthe met zeven gemeenten een toekomstplan uit voor het gebied tussen Assen en Groningen. En tegelijkertijd werken zowel de provincie als de gemeente aan langetermijnplannen voor verkeer en vervoer.

Wijken waar niet over verkeer is nagedacht

,,Er is niet genoeg samenhang tussen de visies voor stedelijke ontwikkeling en voor mobiliteit’’, oordeelt planoloog en PvdA-raadslid Rik van Niejenhuis (PvdA). Hij is bang dat er aan het eind van het liedje allerhande verschillende plannen, visies en strategieën liggen, die allemaal in zekere zin langs elkaar heen werken.

,,Je ziet nu binnen Groningen al wijken waar niet echt over het verkeer is nagedacht, zoals De Held.’’ De vinexwijk aan de westkant van de stad heeft geen eigen voorzieningen, waardoor bewoners massaal per auto naar Vinkhuizen moeten voor boodschappen. Dat levert forse verkeersdrukte op.

‘Lelylijn kan vreselijk mislukken’

Andersom moet bij een groot vervoersproject altijd een plan voor de omgeving gemaakt worden, vindt Van Niejenhuis. ,,De Lelylijn, de Wunderline of de Nedersaksenlijn kunnen vreselijk mislukken als er alleen een spoor wordt neergelegd, en verder niets. Het spoor is een middel, maar wat voor effect willen we ermee bereiken? Moet er ook in natuur, cultuur en recreatie geïnvesteerd worden?’’

Van Niejenhuis en zijn collega’s Tom Rustebiel (D66) en Benni Leemhuis (GroenLinks) vinden dat de Groningse bestuurders beter hun best moeten doen voor een totaalvisie op de toekomst - en dat ze met dat toekomstplan de boer op moeten in Den Haag. Woensdag bespreekt de gemeenteraad de kwestie, op initiatief van de drie raadsleden.

,,We hebben voor ons gevoel te weinig grip op het langetermijnplan’’, zegt Van Niejenhuis. ,,Dat moet echt beter. Het is toch gek dat we het wel heel vaak hebben over de bruggen over het Van Starkenborghkanaal, maar nooit gezamenlijk optrekken over de Lelylijn?’’

Nieuw kabinet

Zo’n gezamenlijke lobby is extra urgent omdat er binnenkort een nieuw kabinet komt. Veel partijen spreken zich in hun verkiezingsprogramma’s positief uit over de Lelylijn; bovendien stemde de Tweede Kamer in december in met een ‘Deltaplan voor het Noorden’, dat de bereikbaarheid en het klimaat voor wonen en werken in Noord-Nederland moet stimuleren.

Is de debataanvraag van PvdA, D66 en GroenLinks een verkapt verwijt aan de verantwoordelijke wethouders? ,,Wij bedoelen het niet zo, nee. Al zullen er vast andere partijen roepen dat het college het tot nu toe niet goed genoeg doet’’, verwacht Van Niejenhuis. ,,Maar ik richt liever de blik vooruit. Kom als stad en ommeland met een krachtig, eigen verhaal: wij zijn het Noorden en dit zijn we van plan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu