Kompier kondigt alcoholverbod voor Ter Apel af

De gemeente Vlagtwedde stelt in ter Apel een alcoholverbod in. Met deze maatregel wil burgemeester Leontien Kompier (foto) overlast op straat tegengaan.

Tijdens een inloopbijeenkomst over het veiligheidsgevoel in Ter Apel werd door veel mensen geklaagd over alcoholgebruik op straat. Met de afkondiging van het verbod om op straat alcohol te nuttigen kan handhavend tegen overtreders worden opgetreden.

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om in de openbare ruimte alcohol te nuttigen of aangebroken flessen of blikjes alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het verbod gaat per direct in en is van kracht binnen de bebouwde kom van Ter Apel.

Nieuws

menu