Komt er een zonnepark van 44 hectare naast het Emergobos tussen Westerlee en Meeden? Pure Energie peilt reacties van omwonenden op 2 maart

De locatie naast het Emergobos waar Pure Energie een zonnepark van 44 hectare wil bouwen. Foto: Google Maps

Energiebedrijf Pure Energie wil een zonnepark bouwen in het gebied tussen de D.H. Vinkersweg en de Ceresweg, even buiten Meeden en Westerlee.

Het gaat om een stuk grond van ongeveer 44 hectare, parallel aan het Emergobos. Naar verwachting kan het zonnepark jaarlijks ongeveer 60 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken.

Volgens het duurzame energiebedrijf valt de locatie van het beoogde Zonnepark Westerlee binnen het in het programma aangewezen gebied voor kansrijke locaties voor de opwekking van zonne-energie in Oldambt.

Infoavond

Pure Energie heeft de gemeente Oldambt op de hoogte gesteld van de plannen, maar nog geen vergunning aangevraagd. Of de gemeente meewerkt aan het bouwplan is volgens de ontwikkelaar op dit moment nog niet zeker.

De initiatiefnemer wil zijn idee eerst verder uitwerken op basis van ideeën van omwonenden en houdt daarvoor op woensdag 2 maart vanaf 19.30 uur een bijeenkomst in De Pekelahof in Westerlee. Aanmelden is verplicht en kan via de website www.zonneparkwesterlee.nl .

Tijdens de informatieavond wordt onder andere toegelicht hoe omwonenden kunnen meedenken over landschappelijke inpassing en over ecologische aspecten zoals de passage van reeën, maar ook hoe omwonenden financieel kunnen ‘meedoen’.

Nieuws

menu