Krijgt zorgcomplex Nij Nittersum in Stedum het labeltje monument of wordt het gesloopt? College besluit dinsdag

Zorgcomplex Nij Nittersum in Stedum dreigt voor tweespalt te zorgen in het dorp. Een kleine groep inwoners wil het hofje met 16 huurwoningen van Wierden en Borgen behouden vanwege de historie. Maar een groter deel voelt meer voor nieuwbouw op die locatie.

Een deel van de inwoners van het dorp wil zorgcomplex Nij Nittersum in Stedum behouden, een ander deel ziet het liever gesloopt.

Een deel van de inwoners van het dorp wil zorgcomplex Nij Nittersum in Stedum behouden, een ander deel ziet het liever gesloopt. Foto: Anjo de Haan

Laten we voorop stellen: gedonder in het dorp, daar zit niemand op te wachten. De voorstanders van het behoud van Nij Nittersum niet en de tegenstanders ook niet. Daarvoor is Stedum te klein met haar ruim duizend inwoners. Te mooi en te gezellig ook. Er is dus géén ruzie, maar wel een meningsverschil over een voormalig zorgcomplex.

Nieuws

menu