Kritiek SodM op geothermieproject Stad onvoldoende opgepikt: strop van zes miljoen

De aanleg van leidingen voor het warmtenet. Foto: Corné Sparidaens

Kritiek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op het project WarmteStad in Groningen werd onvoldoende opgepikt. Dat is deels de oorzaak van de strop van zes miljoen euro voor de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen.

Deze conclusie is te trekken na lezing van het raadsonderzoek naar het mislukken van het geothermieproject in november vorig jaar, dat een verlies van zes miljoen euro betekent.

In het rapport staat dat er wel kritische opmerkingen van SodM kwamen, maar dat de betrokkenen van Groningse zijde steeds vonden dat er acceptabele oplossingen voor gevonden konden worden. 'De eigen gedrevenheid om van het project een succes te maken – bij WarmteStad en haar aandeelhouders – lijkt dit gevoel mede te hebben beïnvloed’.

Verkeerde informatie over bevingsrisico’s aan gemeenteraad

In het rapport staat ook dat in 2015 ten onrechte tegen de raad is gezegd dat geothermie geen extra risico’s op aardbevingen betekent. Destijds was de inschatting dat de kans op problemen klein is.

In het rapport staat: ‘Het is waar dat in de beschreven periode de heersende opvatting was dat het risico op seismiciteit (bevingen, red) weliswaar klein werd geacht, maar dat dit niet met zekerheid zo stellig kon worden verwoord. De informatie die de raad heeft gekregen is op dat punt wat al te eenzijdig en komt niet overeen met de aandacht die er binnen de projectorganisatie was voor seismische risico’s gedurende het project.’

SodM was niet intensief betrokken

Het rapport verwijst eveneens naar het raadsvoorstel medio 2016 om geld in het aardwarmteproject te steken. Volgens de onderzoekers wordt in het voorstel ten onrechte gesuggereerd dat SodM intensief bij het project is betrokken en het groene licht gaf. ‘Dat is niet het geval’, staat in het rapport. Volgens de onderzoekers had mede de kritiek van SodM op de bevingsrisico’s moeten worden benoemd.

Tegelijk concluderen de onderzoekers dat er veel moeite is gedaan het college en de gemeenteraad ‘tijdig, volledig en juist te informeren over de voortgang en belangrijke beslissingen bij het project’.

Kritiek op deskundigheid WarmteStad klopt niet

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen zette op 13 juli vorig jaar grote vraagtekens bij geothermie vanwege de bevingsrisico’s. De tweede dreun kwam op 28 september. SodM uitte in haar adviesbrief aan de minister stevige kritiek op de kwaliteit van onderzoeken en de deskundigheid van WarmteStad. Ook het alarmsysteem dat de warmtewinning stillegt bij dreiging van een aardbeving zou niet onfeilbaar zijn.

Verantwoordelijk wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) zei dat de kritiek keer op keer als een verrassing kwam, met name de kritiek op de expertise van WarmteStad. Volgens SodM uitte ze al in een vroeg stadium zorgen en twijfels. Dagblad van het Noorden kwam in het bezit van interne correspondentie, mails en verslagen die dit bevestigden. Deze stukken werden later door SodM en de gemeente openbaar gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat de kritiek van SodM op de interne communicatie van WarmteStad niet is onderbouwd. Het tegendeel is waar, hier was juist veel aandacht voor. Ook de kritiek op het ontbreken van voldoende deskundigheid en dat risico’s worden onderschat, is volgens onderzoekers onterecht. WarmteStad huurde adviseurs in. ‘Ten aanzien van de onderzoeken geldt dat het partijen betreft die veelal door SodM zelf waren aangeduid als deskundig’.

Meer nieuws volgt

De aanbevelingen in het rapport hebben vooral betrekking op verbeterpunten voor de gemeente Groningen bij toekomstige projecten. Het rapport wordt om 12 uur op het Stadhuis gepresenteerd. Daarna volgt meer informatie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu