Zonnepark in noodberging 'onbestaanbaar'. Waterschap uit kritiek op een-tweetje met Powerfield om Ommelander Ziekenhuis in Scheemda te redden

Waterschap Hunze en Aa’s vreest voor de veiligheid in het gebied als projectontwikkelaar PowerField een megazonnepark mag bouwen in het noodbergingsgebied in het Oldambt.

Lage zonnepanelen zijn bij voorbaat ongeschikt voor aanleg in een noodwaterberging.

Lage zonnepanelen zijn bij voorbaat ongeschikt voor aanleg in een noodwaterberging. Foto: DvhN

Volgens het waterschap is de locatie waar bij extreem weer water wordt opgevangen ongeschikt om een zonnepark aan te leggen.

Het waterschap heeft geen boodschap aan het feit dat PowerField twintig miljoen euro uit de opbrengst wil doorsluizen naar de financieel noodlijdende Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG). Volgens woordvoerder Arjan Heugens van Hunze en Aa’s moet de veiligheid van de inwoners voorop staan en is het waterschapsbestuur verrast door het een-tweetje tussen PowerField en het OZG.

'Twee meter water'

,,Powerfield en het ziekenhuis hebben geen contact met ons opgenomen. We vinden het zeer onverstandig om zonnepanelen aan te willen leggen in een gebied dat ook de functie van noodberging heeft en hierop is ingericht. Als het gebied om overlast te voorkomen dienst doet als noodberging, kan hier twee meter water komen te staan. Wat ons betreft is deze locatie daarmee ongeschikt als zonneweide’’, aldus Heugens.

Volgens het waterschap is de aanleg van deze noodwaterberging boven de A7 in de Ulsderpolder belangrijk voor de veiligheid. ,,Ook in ons gebied kan extreem veel neerslag vallen, zoals we in 1998 hebben gezien. In dergelijke situaties hebben we noodbergingslocaties keihard nodig om schade door wateroverlast in ons gebied tegen te gaan.’’

Te combineren

Projectleider Jaco van Leeuwen van Powerfield zegt zich te hebben verdiept in de noodberging. ,,Wij hebben ons in de situatie verdiept en denken dat het mogelijk is een zonnepark en een noodberging te combineren. Het zonnepark zal inderdaad op poten moeten staan.’’

Afgelopen week bezocht Powerfield omwonenden van het beoogde zonnepark. ,,De reacties zijn zeer wisselend. De één is positief, de ander ziet het absoluut niet zitten. We hebben uitgelegd wat het plan is, zodat mensen niet op het laatste moment verrast worden’’, zegt Van Leeuwen.

Landbouworganisatie LTO Noord is wel verrast en is tegen de komst van het zonnepark dat zich uitstrekt van Winschoten-Oost tot aan Bad Nieuweschans. ,,Wij vinden dat er nog genoeg ruimte is op agrarische daken en stallen om zonne-energie te produceren. Geef daar de voorkeur aan en offer niet zomaar landbouwgebied op’’, zegt Lammert Westerhuis, regiobestuurder bij LTO Noord. Volgens de Grondvisie 2021 van LTO Nederland zijn zonneparken op vruchtbare landbouwgrond een onnodige aanslag op het beschikbare landbouwareaal. Ook jagen ze de grond- en pachtprijzen omhoog.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu