Rechtbank kijkt kritisch naar verleende vergunning zonnepark bij Ten Boer maar steekt er geen stokje voor

Bij plannen voor zonneparken in het aardbevingsgebied moeten gemeenten kritisch kijken of het eerlijk en redelijk is bewoners nog extra te belasten.

Zonnepanelen.

Zonnepanelen. Foto: Marcel Jurian de Jong

De rechter vindt dat zij niet dubbel gepakt mogen worden. Ze mogen geen nadelige consequenties ondervinden van een andere vorm van energieopwekking. De gemeente Groningen had bij het verlenen van een vergunning voor een zonnepark de gevolgen van de gaswinning voor de omgeving moeten betrekken bij de afweging. Hoewel beide activiteiten van elkaar verschillen, zijn ze van invloed op het woon- en leefklimaat van de omwonenden.

Voordeel van de twijfel

Nieuws

menu