Kunstenaarsechtpaar Douma verlaat het Atrium in Leek

Het kunstenaarsechtpaar Jan Ernst Douma en Nel Dekker neemt zijn intrek in het appartementengebouw Musketiers, vlakbij landgoed Nienoord. Foto: DvhN

Na ruim een kwarteeuw gaat het Atrium, centrum voor beeldende kunst en vormgeving aan Ewesheim 2 in Leek, begin volgende maand dicht.

De bewoners van het Atrium, het kunstenaarsechtpaar Jan Ernst Douma en kunstpedagoge Nel Dekker, hebben besloten te verhuizen. Zij nemen hun intrek in het nieuwgebouwde appartementengebouw Musketiers vlakbij landgoed Nienoord. Het pand waarin het Atrium zetelt, houdt een woonbestemming en verliest daarmee zijn publieke functie.

Het vertrek uit het Atrium valt het echtpaar zwaar. ,,Wij hebben het pand indertijd zelf ontworpen voor eigen gebruik. Het wonen en werken vielen hier voor ons beiden helemaal samen. Dat bracht een speelsheid met zich mee die ons altijd goed is bevallen’’, zegt Nel Dekker. Haar man, die vooral bekend is van zijn landschapsschilderijen, hield gemiddeld driemaal per jaar een tentoonstelling. Zowel eigen werk als dat van mede-kunstenaars werd hier geëxposeerd. ,,We hebben de drukte die dit al die jaren teweegbracht, ervaren als heel gezellig.’’

Ook nieuwe woonplek krijgt atelier

Jan Ernst Douma is zeker niet van plan zijn penseel en potlood neer te leggen. De nieuwe woonplek wordt ingericht met een atelier, zodat hij als kunstenaar actief kan blijven. In verband met de verhuisperikelen maakt echtgenote Nel een halfjaar pas op de plaats. ,,Maar januari volgend jaar hoop ik op de nieuwe locatie weer leerlingen van 8 tot 20 jaar te ontvangen om hen te onderrichten in beeldende vorming.’’

Ze werkt ieder jaar met gemiddeld rond de 25 leerlingen in diverse kleine groepen. De meest getalenteerde cursisten stromen behalve naar Minerva in Groningen door naar de Dutch Design Academy in Eindhoven.

Niet alleen kunst verbindt de beide echtelieden. Beiden bekwaamden zich daarnaast in het geven van onderwijs. Van 1979 tot 2006 gaf Jan Ernst les in tekenen en kunstgeschiedenis op de toenmalige scholengemeenschap Waezenburg, die later opging in de huidige rsg de Borgen in Leek. Tien dagen lang biedt het echtpaar tijdens een soort slotexpositie gelegenheid aan belangstellenden om nog eenmaal een blik te werpen in de galerie en ateliers, om samen met de Douma’s terug te kijken, na te praten en herinneringen op te halen aan de voorbije periode.

Mensen die ooit als model fungeerden, kunnen hun portretten ophalen

Behalve landschappen vervaardigde Douma na zijn pensionering met collega-kunstenaars veel portretten. Mensen die ooit als model fungeerden, kunnen hun portretten ophalen. Een eventuele vrijwillige bijdrage gaat naar een goed doel: Vrienden van Museum Nienoord. De Leekster oud-burgemeester Siepie de Jonge verricht op zondagmiddag 6 september de sluiting van het Atrium. Zij was ook degene die 26 jaar geleden de officiële opening voor haar rekening nam. Dat gold ook voor de later aangebouwde tuinvleugel.

Over de werken van Jan Ernst werden diverse boeken uitgebracht, zoals registraties van alle kerken in het Westerkwartier, de steden Groningen, Wenen en zijn geboorteplaats Delft. De laatste serie van 81 aquarellen is door het stedelijk museum het Prinsenhof aangekocht. Zijn echtgenote bouwde in 25 jaar een sterke band op met een groot aantal van haar cursisten. ,,Sommigen beschouwen mij als hun ‘kunstmoeder’ en houden mij op de hoogte van het wel en wee in hun latere leven.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu