Kwart asielzoekers komt uit veilig land

'Aantal asielzoekers naar Nederland halveert' ANP

Een kwart van de vluchtelingen die in de eerste maanden van dit jaar asiel aanvroegen in Nederland komt uit een veilig land.

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De asielaanvraag van mensen uit veilige landen van herkomst wordt met voorrang behandeld. Zij worden direct na aankomst door de IND gehoord. Voor deze zaken geldt van 1 maart een snelle procedure. Deze bestaat uit één gehoor. Wordt het asiel afgewezen dan mag de asielzoeker de uitkomst van het hoger beroep niet langer in Nederland afwachten. Ze hebben dan ook geen recht meer op opvang.

Vorig jaar hebben 58.880 mensen een asielaanvraag ingediend. Onder hen waren 27.700 Syriërs en 8.400 Eritreers. Door de grote instroom duurt het gemiddeld zeven maanden voordat een asielaanvraag door de IND in behandeling wordt genomen. Ongeveer 70 procent van de aanvragen wordt ingewilligd. Dat is exclusief de familieleden van asielzoekers die nareizen in het kader van gezinshereniging.

Ook in de eerste twee maanden van dit jaar bestond het grootste deel van 4.400 eerste aanvragers uit Syriërs. Eenvijfde van het aantal eerste aanvragers kwamen uit Albanië, Servië en Kosovo. Deze landen worden door Nederland gezien als veilig. Dat geldt ook voor Marokko en Mongolië, waar eveneens veel asielzoekers vandaan komen. Een land wordt als veilig beschouwd als er geen sprake is van vervolging wegens bijvoorbeeld ras, geloof, foltering of onmenselijke behandeling.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Gevlucht
menu