Kwart van hoge bestuurs(bij)banen van 'klein' clubje

Oud-burgemeester Bert Middel had in 2016 vijf nevenfuncties. Foto: archief DvhN

Een groep van nog geen 150 mannen en vrouwen vervult bijna een kwart van alle hoge (bij)banen in de publieke sector in Drenthe, Friesland en Groningen.

Dit blijkt uit onderzoek van deze krant naar ruim 1300 bestuurders en toezichthouders binnen de noordelijke zorg, het onderwijs, bij woningcorporaties en andere semipublieke instellingen.

Het gaat om de hoogste functionarissen bij 240 maatschappelijke organisaties. Deze instellingen, waarin vele tienduizenden mensen in het Noorden werkzaam zijn, worden veelal met gemeenschapsgeld gefinancierd.

344 functies

1302 personen vervulden vorig jaar samen 1494 posities als bestuurder of lid van een raad van toezicht. Verreweg het grootse deel, 89 procent, had slechts één zo’n functie. De overige 11 procent, 144 mannen en vrouwen, werkte met meerdere (bij)banen tegelijk. Met elkaar zat deze kleine groep op 344 hoge functies, bijna een kwart van het totaal. Eventuele benoemingen in het bedrijfsleven of bij de overheid zijn niet meegeteld.

Met de opkomst van de marktwerking en de terugtrekkende overheid komen er de laatste jaren steeds meer raden van toezicht in de publieke sector. Het onderzoek laat zien dat bestuurders en toezichthouders in het Noorden niet massaal functies ‘stapelen’. Bij de kleine groep die wel meer dan één publieke functie heeft, gaat het hoogstens om drie of vier benoemingen. Eén persoon had er vorig jaar vijf van zulke nevenfuncties: oud-burgemeester en huidig dijkgraaf Bert Middel (64).

Provinciegrenzen

De 144 noordelijke ‘meerbestuurders’ zijn niet gebonden aan grenzen. Bijna de helft is in ten minste twee provincies actief. De meerderheid houdt het niet bij één tak van sport: wie een positie bekleedt in de zorg, heeft op hetzelfde moment bijvoorbeeld ook een zetel in het onderwijs of bij een woningcorporatie.

Ten minste acht noordelijke burgemeesters en wethouders hebben op persoonlijke titel een of meer banen in een raad van toezicht. Ton Baas (70) is burgemeester in Midden-Drenthe, maar zijn – zware – nevenfuncties zitten allemaal in Friesland. Burgemeester Sipke Swierstra (65) van Veendam bestrijkt alle provincies met een toezichtzetel bij onder meer Jeugdhulp Friesland, Groningen Railport en radiotelescoop Astron in Dwingeloo.

'Kans bestaat dat de hoofdtaak wordt verwaarloosd'

,,Dit kan misschien zolang het bij die organisaties goed gaat. Maar zodra het daar mis is, kosten zulke functies opeens veel tijd’’, zegt Kees van Veen. Als hoofddocent aan de RUG specialiseert hij zich in het functioneren van bestuurders en toezichthouders. ,,Bij te veel bijbanen bestaat het risico dat de hoofdtaak wordt verwaarloosd.’’ De toezichthouders die deze krant sprak, zeggen dat hun ‘echte’ baan er niet onder lijdt.

Sinds 2013 zit er een wettelijke grens aan het aantal functies dat een toezichthouder mag hebben bij grote organisaties. Hierbij geldt een puntensysteem, waarbij een voorzitterschap dubbel telt. In het Noorden overschrijdt niemand de maximale vijfpunten-grens.

Nieuws

Meest gelezen

menu