LTO presenteert Land- en Tuinbouw Troonrede: ' Verlos ons alsjeblieft van papieren werkelijkheden, projecties, wensdenken en regeltjesdrift'

Een aantal koeien in de wei. Foto: ANP

LTO Nederland, de belangenbehartiger van agrarische ondernemers, brengt in aanloop naar Prinsjedag een eigen ‘Land- en Tuinbouw Troonrede’ uit. Daarin zet ze uiteen hoe belangrijk de boeren voor Nederland zijn, en vraagt ze de politiek beter te luisteren en zegt ze af te willen van de regeldruk.

‘Wat we vragen van de politiek is om, net als wij ondernemers, te investeren in de lange termijn’, zo stellen de agrariërs in hun redevoering . ‘Boeren en tuinders bouwen voort op hun voorgangers. Het zou van wijsheid en inzicht getuigen als politici en bewindslieden durven voort te bouwen op goed bedacht en breed gedragen beleid. Het is niet vruchtbaar om iedere vier jaar weer nieuw beleid te bedenken; beleid dat soms niet eens vier maanden houdbaar is.’