LTO presenteert Land- en Tuinbouw Troonrede: ' Verlos ons alsjeblieft van papieren werkelijkheden, projecties, wensdenken en regeltjesdrift'

Een aantal koeien in de wei. Foto: ANP

LTO Nederland, de belangenbehartiger van agrarische ondernemers, brengt in aanloop naar Prinsjedag een eigen ‘Land- en Tuinbouw Troonrede’ uit. Daarin zet ze uiteen hoe belangrijk de boeren voor Nederland zijn, en vraagt ze de politiek beter te luisteren en zegt ze af te willen van de regeldruk.

‘Wat we vragen van de politiek is om, net als wij ondernemers, te investeren in de lange termijn’, zo stellen de agrariërs in hun redevoering . ‘Boeren en tuinders bouwen voort op hun voorgangers. Het zou van wijsheid en inzicht getuigen als politici en bewindslieden durven voort te bouwen op goed bedacht en breed gedragen beleid. Het is niet vruchtbaar om iedere vier jaar weer nieuw beleid te bedenken; beleid dat soms niet eens vier maanden houdbaar is.’

Daarmee verwijst LTO naar de verschillende maatregelen die de sector afgelopen jaar opgelegd kreeg om onder meer de stikstofuitstoot tegen te gaan. Zo ging een verbod op eiwitrijk veevoer na flinke protesten toch nog van tafel. Ook kondigde minister Carola Schouten van landbouw vorige week haar nieuwe visie op het mestbeleid aan, waarbij nog maar twee manieren van omgang met mest overblijven.

Wensdenken en regeltjesdrift

LTO stelt zich te realiseren dat verandering noodzakelijk is: ‘Natuurlijk, onze samenleving verandert. Boeren en tuinders zijn niet blind en snappen heel goed dat de buitenwereld soms anders naar agrarisch ondernemen kijkt.’

‘Maar,’ stelt de bond, ‘deze transitie vergt niet alleen nieuwe inzichten van agrariërs. maar ook van u, dames en heren politici en bestuurders: Geef onze sector ruimte om die verandering zelf vorm te geven: op het gebied van voedsel, water, energie, plattelandsbeheer. Ambities, gevat in heldere doelen: prima! Maar verlos ons alsjeblieft van papieren werkelijkheden, projecties, wensdenken en regeltjesdrift. Dat valt niet in goede aarde.’

Nieuws

Meest gelezen

menu