Laatste kans voor inwoners Het Hogeland om mee te denken over de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Voorlopig ontwerp van het gemaal. Bron: Next Architects.

Waterschap Noorderzijlvest organiseert samen met de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland twee bijeenkomsten over het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Het is de laatste keer dat belangstellenden hun feedback kunnen geven voor de voorlopige ontwerpen definitief worden.

De voorlopige ontwerpen van het nieuwe gemaal nabij de Hunsingosluis en de sluis zelf worden gepresenteerd tijdens de bijeenkomsten en het ontwerp voor de nieuwe fietsbrug over de Reitdiepsluis wordt voorgelegd.

Daarnaast worden belangstellenden bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de overige plannen ter verbetering van de verkeersveiligheid, toerisme en recreatie.

De eerste bijeenkomst is digitaal op 30 augustus in de vorm van een webinar. De tweede is een inloopmoment op 2 september in de Nieuwe Kerk in Zoutkamp.

Webinar

Het webinar vindt plaats op maandag 30 augustus 2021 van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens het webinar worden de uitgewerkte plannen gepresenteerd. Ook is het mogelijk om vragen te stellen. Voor deelname aan dit webinar kun je je aanmelden via gemalen@noorderzijlvest.nl .

Inloop

Op donderdag 2 september 2021 is er tussen 16.00 en 20.00 uur de mogelijkheid om in de Nieuwe Kerk in Zoutkamp een toelichting op de plannen te krijgen. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu