Laatste kans voor inwoners Het Hogeland om mee te denken over de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Voorlopig ontwerp van het gemaal. Bron: Next Architects.

Waterschap Noorderzijlvest organiseert samen met de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland twee bijeenkomsten over het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Het is de laatste keer dat belangstellenden hun feedback kunnen geven voor de voorlopige ontwerpen definitief worden.

De voorlopige ontwerpen van het nieuwe gemaal nabij de Hunsingosluis en de sluis zelf worden gepresenteerd tijdens de bijeenkomsten en het ontwerp voor de nieuwe fietsbrug over de Reitdiepsluis wordt voorgelegd.

Nieuws

menu