Laatste stap voor de stuw in het Lettelberterdiep bij de brug in het Mienscheer aan de A7: bedienbare stuwklep geplaatst

‘De laatste stap is gezet: vanochtend is de bedienbare stuwklep in de compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep geplaatst. Een mijlpaal, want hiermee is het belangrijkste onderdeel van de stuw geplaatst.’

Foto: Jansma Drachten BV.

Foto: Jansma Drachten BV.

Dat meldt de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier.

De stuw, nabij de brug in het Mienscheer aan de A7, is één van de twee compartimenteringsstuwen die nodig zijn om water te kunnen sturen bij waterbergingen in De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom in het Zuidelijk Westerkwartier.

,,Weer een belangrijke stap in het duurzaam beheersen van het watersysteem in dit gebied”, zegt Herman Beerda, dagelijks bestuurslid bij het waterschap Noorderzijlvest. De stuw is in opdracht het waterschap Noorderzijlvest geplaatst.

Te hoge waterstand

De compartimenteringsstuwen in het Lettelberterdiep en het Hoendiep spelen een belangrijke rol bij de inzet van de twee waterbergingen De Drie Polders en Polder De Dijken Bakkerom. Als de waterstand in de boezem in het gebied te hoog komt te staan, zorgt de stuw dat het water naar de waterberging loopt.

Daarmee voorkomt het waterschap dat het water uit Drenthe richting het Zuidelijk Westerkwartier stroomt én daarmee ontlast het de Electraboezem richting gemaal De Waterwolf. Door middel van twee inlaten regelt het waterschap dat het water vanuit de boezem terecht komt in de bergingsgebieden.

Klep omhoog: geen boten in het Lettelberterdiep

Door de aanleg van deze compartimenteringsstuwen kan het waterschap de waterbergingsgebieden beter en effectiever inzetten. De stuw wordt enkel ingezet zodra waterberging nodig is. Op zo’n moment gaat de klep omhoog en kunnen er geen boten door het Lettelberterdiep varen. Ook in het Hoendiep, naast de Oostwolmerdraai wordt een compartimenteringsstuw geplaatst. Naar verwachting gebeurt dit eind september.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu