Landelijke lobby in Den Haag tegen Rijkswaterstaatplan voor bruggen in Groningen

De Paddepoelsterbrug werd in 2018 stuk gevaren na een fout van de brugwachter. Hij is nooit gerepareerd. Groningen krijgt volgens de huidige plannen geld voor een vaste fietsbrug van 10 meter hoog. Fietsers willen een lagere, beweegbare brug zoals die bij Dorkwerd. Foto Archief DvhN

De landelijke Fietsersbond wil dat Rijkswaterstaat rekening gaat houden met de belangen van burgers. Ze steunt Groningers die hun laatste hoop maandag richten op de Tweede Kamer.

De Fietsersbond lobbyt bij Kamerleden om de plannen voor twee nieuwe hoge(re) bruggen in Groningen maandag nog eens met minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) te bespreken. Die heeft besloten om ze zo hoog te maken dat ze voor delen van de bevolking onbruikbaar (want: te steil) en voor iedereen een stuk minder comfortabel worden.

Overal

Maar het gaat de Fietsersbond niet alleen om Groningen. ,,Rijkswaterstaat geeft bij beleids- en financiële afwegingen standaard voorrang aan de auto en de scheepvaart. De bevolking komt niet op de eerste plaats. Dat is juist in deze tijd onbestaanbaar, omdat meer mensen zijn gaan fietsen en er landelijk wordt gewerkt aan een Nationaal Toekomstbeeld Fiets’’, zegt Wim Bot van de Fietsersbond.

De lobby is een steun in de rug voor politieke partijen en actiegroepen rond de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug. Ze zien het Kamerdebat als -voorlopig- laatste kans om het tij te keren en proberen namens hun achterban, waaronder een lange lijst belangenorganisaties, zelf ook voor elkaar te krijgen dat Kamerleden de verslechtering aan de orde stellen. Dat is niet vanzelfsprekend omdat er geen tijd is om alle projecten (tientallen in heel Nederland) te bespreken.

Discussie

Bot rekent wel op een discussie. ,,Want dit speelt net zo goed bij brugplannen over het IJ in Amsterdam en ik denk binnenkort ook in Friesland (oa bruggen Schuilenburg en Gerkesklooster/Stroobos, red). Wat te denken van de afsluiting -voor zes jaar!- van wandel- en fietsroutes over de Afsluitdijk. Het automatisme waarmee Rijkswaterstaat nu in Groningen een volstrekt logische bewonersvariant van tafel veegt, klopt gewoon niet. Er gaan 15.000 fietsers per dag over de Gerrit Krolbrug. Daarmee is Groningen een van de fietshoofdsteden van de wereld.’’

Hij vindt dat Kamerleden de minister moeten houden aan de toezegging uit 2015 over een lage beweegbare Paddepoelsterbrug. Of zijn lobby succes heeft? ,,Dat weet je nooit. Maar het is helemaal niet moeilijk om de bewonersvariant in de studie op te nemen en de minister beslist, niet Rijkswaterstaat. Er kan nog van alles gebeuren.’’

Njet

Dat de dagelijkse besturen van stad en provincie (B en W en Gedeputeerde Staten) akkoord zijn met het bouwplan, maakt de strijd niet gemakkelijker. ,,Dat is nu een politiek feit helaas’’, zegt Bot. ,,Jammer dat ze niet keihard Njet hebben gezegd. Toch begrijp ik dat ze eigenlijk helemaal niet blij zijn. Het zal hen wel een beetje door de strot zijn geduwd in een overleg over van alles en nog wat. Maar het blijft niet meer dan billijk als een minister tegemoet komt aan terechte wensen uit stad en provincie Groningen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu