Weekendschool leert kinderen dat de horizon breder is dan ze durven dromen

Je bent 10. Dat magische leeftijdsmoment waarop het leven zich vol mogelijkheden voor je uitstrekt. Je wilt, bijvoorbeeld, dokter worden. Maar hoe kan die droom werkelijkheid worden, als dat in je omgeving niet vanzelfsprekend is? Dan haalt IMC Basis en IMC Weekendschool de dokter naar de klas.

Leerlingen van de IMC Weekendschool Groningen spelen een rechtszaak na in de rechtbank van Groningen.

Leerlingen van de IMC Weekendschool Groningen spelen een rechtszaak na in de rechtbank van Groningen. Foto: Corné Sparidaens

Doodverlegen was Celine Li, toen ze op 10-jarige leeftijd voor het eerst naar de IMC Weekendschool in Groningen ging. Net als veel andere kinderen van basisschool De Pendinghe in Groningen was ze nieuwsgierig naar wat daar zou gebeuren. ,,Ik dacht eerst: op zondag weer naar school? Maar ik wilde meer weten.’’

Een perfectionistisch meisje, dat was ze toen al. ,,Maar ik durfde nooit iets te zeggen, mijn Nederlands was toen nog slecht omdat ik met mijn ouders thuis vooral Chinees sprak. Maar op de Weekendschool ontmoette ik kinderen die net zo leergierig en gedreven waren als ik. Het was een soort thuiskomen.’’

Dat ze tegenwoordig hbo-rechten aan de Hanzehogeschool studeert, is minder vanzelfsprekend dan het zou moeten zijn. De leerlingen van De Pendinghe wonen in stadswijken waar doorgaans weinig plek is voor dromen. Waar mensen als dubbeltjes geboren worden en - zo blijkt uit onderzoek - steeds minder vaak kwartjes worden. Dat Celine Li haar droom nu wel verwezenlijkt, heeft alles te maken met de IMC Weekendschool en het alumni-coachingtraject voor oud-leerlingen dat ze daarna volgde. Dat haar, zo zegt ze, deed ‘bloeien als een mooie bloem die openging’.

Ze weet nog wat het kantelmoment was. ,,Ik volgde een masterclass recht, we gingen naar de rechtbank om een zitting te simuleren. En ik stond daar in een veel te grote toga een betoog te houden en ik wist: dit wil ik doen. Later.’’

Dromen worden al snel opgegeven

Later. Wat wil je worden, later? Psycholoog Heleen Terwijn deed in de jaren negentig onderzoek naar kinderen in de Bijlmer en ontdekte dat zij hun dromen voor ‘later’ in hun puberteit al snel opgaven. Want wat is dromen over ‘later’ als je ouders ook niet echt weten hoe ze je daarbij moeten helpen? Als er niemand in de straat woont aan wie je dat kunt vragen? Ze richtte in 1998 Stichting IMC Weekendschool op, een driejarig programma op zondag voor kinderen die van huis uit niet in aanraking komen met de beroepen waar ze van dromen.

De Stichting kwam met dit programma in 2007 voor het eerst naar Groningen, telt inmiddels 325 oud-leerlingen in Groningen, maar heeft zich sinds de oprichting in Amsterdam op vele manieren ontwikkeld en zit anno 2020 met vier programma’s op 58 locaties door heel Nederland. Zo is er bovengenoemd coachingstraject IMC alumni, een landelijk netwerk van meer dan drieduizend oud-leerlingen. IMC on Tour; op taalscholen voor kinderen van nieuwkomers. En IMC Basis waarbij leerlingen in groep 7/8 wekelijks onder schooltijd de lessen krijgen en zo in het basisonderwijs wordt geïntegreerd.

De horizon is breder dan de kinderen denken

Doel van de programma’s is om kinderen te laten inzien dat de horizon breder is dan ze denken, te tonen dat ‘later’ echt zo leuk kan worden als ze nu hopen. Begin volgend jaar wordt op basisschool De Pendinghe IMC Basis in gebruik genomen. Op scholen in Assen, Winschoten en Drachten draait het al. In Farmsum en Beerta zijn plannen en met andere scholen, zoals in Emmen, Veendam en Delfzijl, worden verkennende gesprekken gevoerd. Die gaan onder andere over het kostenplaatje: het IMC basisprogramma kost het onderwijs gemiddeld 7000 euro per jaar, een bedrag dat wordt betaald uit middelen van de school, schoolbestuur, onderwijsfondsen en landelijke subsidies. De overige kosten worden gefinancierd vanuit de overheid, serviceclubs, het bedrijfsleven, fondsen en particulieren. Van dat geld wordt een coördinator aangesteld, die een programma samenstelt, wekelijks een keur aan beroepskrachten regelt en een lessenpakket maakt.

,,We vroegen ons al een tijd af hoe we het effect van IMC Weekendschool uit konden bouwen’’, zegt Heleen Terwijn. ,,We wilden niet een systeem naast het reguliere systeem worden. Maar we merkten bij de leerkrachten zoveel enthousiasme, dat we enigszins aarzelend besloten tot een samenwerking met de scholen. Maar het effect is nog veel sterker dan we dachten. Leerkrachten zien onvermoede kanten van hun leerlingen, dat ze kunnen debatteren, of creatief zijn. De wereld stapt de klas in, en de klas ontmoet de wereld.’’

Onderwijsminister erkent belang weekendschool

Minister Slob stelde onlangs dat het belang van de weekendschool groter is dan ooit. Terwijn maakt dat voor Groningen nog wat concreter, ze ziet in de huidige problemen van de jeugd in Oost-Groningen en bijvoorbeeld Oost-Drenthe een opmerkelijke overeenkomst met de kinderen van de Bijlmer in 1998. ,,De Weekendschool laat zien dat dit werkt, maar ook dat er investeringen nodig zijn. Dit gaat om persoonsvorming, en dat vereist duurzaam onderhoud. Kansengelijkheid staat momenteel gelukkig hoog op de politieke agenda, en dat vind ik hoopgevend.’’

Voor Celine Li heeft het gewerkt. Haar toenmalige beroepsleerkracht, advocaat Armin Vorsselman, herinnert zich de scherpe vragen die ze stelde. Hij begeleidde haar en haar klasgenoten bij het vak ‘recht’, waar de leerlingen een complete rechtsgang meemaken, zien hoe iemand wordt aangehouden, in een cel wordt gesloten en verhoord. Hoogtepunt is het moment dat de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter, en de leerlingen een zitting naspelen. Inspirerend, noemt Vorsselman het lesproces. ,,Altijd als ik er vandaan kwam wist ik weer: hier doe ik het voor. Hoe vaak krijg je nou een kijkje achter de schermen? Alleen al door het dragen van een toga ontpoppen sommige leerlingen zich ineens als zelfverzekerde strafpleiters.’’

Fotograferen is meer dan selfies maken

De beroepskrachten werken op vrijwillige basis. Fotojournalist Harry Cock leerde de kinderen van basisscholen De Vuurvogel en De Lichtbaak in Assen na hun eerste vraag ‘wat kost uw camera’ dat fotograferen meer kan zijn dan alleen selfies maken. Hij leerde ze naar de verhalen achter de foto’s te kijken en straatportretjes te maken. ,,Konden ze zien dat het nog verrekte lastig is om mensen aan te spreken in het winkelcentrum en hoe leuk het is dat ze dan gewoon antwoord geven. Je kunt natuurlijk maar een fractie vertellen van wat je doet, maar je geeft die kinderen wel het gevoel: er kan van alles. Al snuffelen ze er alleen maar even aan. Een jongetje was heel eager . Dan denk ik: die komt er wel, wat hij ook hij gaat doen.’’

Ondernemer en Volvo-dealer Peter Moerdijk gaf vorig jaar gastlessen op de Asser basisschool De Vuurvogel. Aansluitend ontving hij de kinderen in de showroom en werkplaats, waar ze een korte uitleg autoverkoop kregen, zich onderwierpen aan een auto-onderdelenquiz en vervolgens onder begeleiding van de monteurs hun handen vies mochten maken bij het verwisselen van banden. ‘Meester Peter’ noemden ze hem. Best leuk vond hij dat. Maar vooral het enthousiasme van de stuiterende groep kinderen raakte hem.

,,De slogan van ons bedrijf is Broekhuis beweegt Mensen en dat willen we letterlijk in de praktijk brengen. En misschien kunnen we zo de jeugd interesseren voor techniek.’’

Fantastisch effect op leerlingen

Jeroen Weeke en Nienke Pols, schoolleiders van respectievelijk De Waterlelie in Winschoten en De Pendinghe in Groningen, zien wat het effect is op hun leerlingen. ,,Het is helemaal fantastisch’’, zegt Weeke. Hij herinnert zich de dertig lessen die IMC coordinator Janine Doddema vorig jaar had georganiseerd en hoe de prettige donderdagmorgen reuring die het veroorzaakte zijn team inspireerde tot vervolglessen. Het belang van een goede interpunctie in de formele brief naar de burgemeester kreeg ineens een andere lading, toen de kinderen merkten dat die écht naar de burgemeester werd gestuurd.

,,Onze leerlingen kwamen zeven jaar lang op maandag zo vol verhalen terug van de Weekendschool, dat alle leerkrachten enthousiast waren om IMC Basis nu voor alle leerlingen van de bovenbouw te introduceren’’, zegt schooldirecteur Nienke Pols.

Dolfijnentrainer wilde ze worden. Maar het liep anders voor oud-Pendinghe-leerling Lecyca Curiël. Tien jaar geleden stapte ze uit eigen beweging naar de Weekendschool. ,,Ik had gehoord dat je er in varkenspootjes ging snijden. Dat vond ik zo fascinerend, ik dacht dit is echt iets voor mij. Ik heb niet eens overlegd met mijn ouders, ik heb me meteen aangemeld.’’

Meisje uit de Korrewegwijk

Ze doorliep na drie jaar het alumni-traject en kon zo goed speechen dat het iedereen opviel. De Amerikaanse ambassadeur nodigde haar uit voor het project ‘Women to Women’, waar ze als stafmedewerker kinderen begeleidde. Tegenwoordig geeft ze als lid van een internationale de denktank lezingen over jongeren aan het Europese Parlement en aan bedrijven als Wallmart en Gilette. Ze blikt met vertedering terug op het meisje uit de Korrewegwijk dat ze toen was. ,,Als je 10 bent, heb je nog niet door dat je opgroeit in een bepaalde sociaal-economische klasse. Dat wordt je pas langzaam duidelijk. Maar ik merkte altijd dat ik dankzij de weekendschool een bepaalde kennisvoorsprong had.’’

Twee jaar geleden riep het Financieel Dagblad haar uit als een van de vijftig meest veelbelovende jonge ondernemers van ons land. ,,,Alles wat ik nu doe komt voort uit de connecties die ik opdeed bij de Weekendschool.’’

Vader Jerrold Curiël weet nog hoe gedreven ze was. ,,Drie jaar lang ging ze iedere zondag van negen tot half drie naar de Weekendschool, ook als ze zich niet lekker voelde, zo fanatiek was ze.’’

Nu vliegt zijn dochter als international keynotespeaker de hele wereld over. Hij ziet het aan met een mengeling van bezorgdheid en vaderlijke trots. ,,Ze kent de wereld. Wil alles zelf doen. En koppig, hè. Maar ja. Bij de Weekendschool zagen ze wie ze is. Het heeft de deuren voor haar geopend. Het zat er altijd in, maar daar kwam het eruit.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu