Lelylijn komt toch weer stapje dichterbij. Ministerie vraagt Europese subsidie aan en richt werkorganisatie op

Een traject voor de Lelylijn, de gedroomde spoorlijn van Amsterdam naar Groningen

Het ministerie van Infrastructuur heeft de Lelylijn aangemeld voor een Europees subsidietraject en rijk en noordelijke provincies hebben een werkorganisatie opgericht om de gedroomde spoorlijn tussen Amsterdam, Leeuwarden en Groningen te onderzoeken.

Daarmee wordt toch een volgende stap gezet in de plannenmakerij voor de Lelylijn. Eerder werd bekend dat de 3 miljard euro die het rijk heeft gereserveerd door de spoorlijn bij lange na niet genoeg zal zijn en dat er in ieder geval Europees geld bij moet. Daarvoor moet de lijn doorgetrokken worden naar Duitsland, maar in de plannen werd nog niet over de verbinding naar Bremen en Hamburg gesproken.

Overheid hoopt op geld uit Europa

Het ministerie en de noordelijke provincies maakten donderdagavond bekend dat Nederland begin juni bij de Europese Commissie heeft aangegeven de Lelylijn te willen laten opnemen in het TEN-T netwerk, het Trans Europees Transportnetwerk. Opname in het TEN-T is nodig om in aanmerking te komen voor Europees geld. Het Tsjechische EU-voorzitterschap hoopt daarover in december van dit jaar afspraken te maken op een transportraad.

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe die samenwerken in het Deltaplan voor het Noorden hebben een werkorganisatie opgericht die het onderzoek naar de Lelylijn verder moet coördineren. Bij die werkorganisatie moeten ook bewoners, belanghebbenden en andere regionale overheden worden betrokken.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat inwoners van de noordelijke provincies worden betrokken bij de plannen. ,,Ik vind het ontzettend mooi dat we nu concreet aan de slag gaan’’, zegt ze. ,,Zoals bij elk bouwproject is de fase waarin het plan vorm krijgt en wensen onderzocht worden net zo belangrijk als de bouw zelf.’’

‘Belangrijke volgende stap’

Nelleke Vedelaar, provinciebestuurder van Drenthe, is voorzitter van het Deltaplan voor het Noorden en noemt ook de Nedersaksenlijn van Groningen via Stadskanaal naar Emmen. ,,We hebben mooie afspraken gemaakt om versneld woningen te bouwen in steden langs het bestaande spoor’’, zegt ze. ,,Hiervoor is wel een investering nodig om het spoor sneller en minder kwetsbaar te maken.’’

Commissaris van de Koning in Groningen René Paas noemt het een belangrijke volgende stap voor het Noorden en voor Nederland. Paas spreekt over een ,,integrale aanpak van de nationale opgaves voor woningbouw en het vergroten van de brede welvaart’’. ,,We zullen ook nadrukkelijk onze inwoners vragen om mee te denken.’’

Wethouder van Groningen Philip Broeksma noemt de Lelylijn van groot belang voor Groningen. ,,Het is tijd voor een volgende stap. Goed dat die gezet gaat worden.’’

Provinciebestuurder Avine Fokkens van Friesland wijst erop dat er een voorkeursvariant moet komen én financiering. In de verklaring wordt de lijn Amsterdam-Heerenveen-Drachten-Groningen nadrukkelijk ook gekoppeld aan Leeuwarden. ,,Ik ben blij met deze vervolgstappen. Het moet toe naar daadwerkelijke realisatie.’’

Nieuws

menu