Licht op groen voor nieuwbouw De Hoorn Marum

De Zonnehuisgroep Noord die op acht plaatsen in de provincie noodgedwongen tehuizen moet sluiten, betrekt eind 2018 een nieuwe behuizing in Marum.

Het bestaande woonzorgcentrum Zonnehuis De Hoorn in Marum voldoet al jarenlang niet meer aan de eisen des tijds. Al heel lang wordt gebakkeleid over de nieuwe behuizing die moet verrijzen in het dorpscentrum. De nieuwbouw van De Hoorn wordt onderdeel van het ambitieuze centrumplan. Op de begane grond verrijzen winkels. De bovenetage wordt het domein van De Hoorn.

Aanvankelijk toonde Marum zich bereid om gemeentegarantie te verstrekken voor deze investering van ruim vijf miljoen euro. Toen de Zonnehuisgroep Noord vorig jaar in zwaar financieel weer terecht kwam, ging de gemeente Marum zich knijpen. Langdurig overlegden beide partijen over de voorwaarden waaronder de gemeentegarantie zou worden verstrekt.

,,Om al te grote risico’s te vermijden, is nu besloten dat een particuliere ontwikkelaar behalve de winkels ook het zorgcentrum gaat bouwen. Als de bouw klaar is, komt het nieuwbouwgedeelte van De Hoorn in handen van de gemeente. Zonnehuisgroep Noord treedt vervolgens op als huurder. Volgens burgemeester Henk Kosmeijer (foto) is de Zonnehuisgroep bereid hiertoe een langdurig huurcontract af te sluiten met de gemeente.

Deze constructie houdt in de ogen van Kosmeijer minder risico’s in voor de gemeente. ,,Als de Zonnehuisgroep Noord onverhoopt omvalt, kan de gemeente als eigenaar op zoek naar een andere zorgaanbieder voor het gebouw en kan de zorg vanuit deze locatie doorgaan.’’

De Marumer burgemeester noemt het bijzonder dat De Hoorn vanaf eind 2018 in een nieuw gebouw in het dorpscentrum zetelt, terwijl elders in de provincie veel ouderentehuizen dichtgaan. ,,Dat De Wierde in Grijpskerk bijvoorbeeld sluit, komt door de geringe afstand ten opzichte van het complex in Zuidhorn. De Hoorn in Marum heeft haar eigen verzorgingsgebied. Dat maakt dat eventuele sluiting van De Hoorn niet de oplossing is om De Wierde open te houden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu