De schaduwkanten van burgers aan de macht: ruzies, overbelasting en afhaken

Burgers die leefbaarheidsprojecten opzetten voor dorp en omgeving, daar is niks mis mee. Gemeenten en overheden stimuleren het. Veel gaat goed, maar er zitten ook schaduwkanten aan en die blijven in de regel onderbelicht. Hiska Ubels (49) uit Glimmen promoveert er donderdag op aan de RUG.

Hiska Ubels promoveert 30 januari op de schaduwkanten van de zelfredzaamheid van burgers.

Hiska Ubels promoveert 30 januari op de schaduwkanten van de zelfredzaamheid van burgers. Foto: Reyer Boxem

Het is een ontwikkeling van de laatste tien jaar in Nederland, en vooral in krimpregio’s. Bevolkingsafname, vergrijzing en overheidsbezuinigingen zetten het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van afgelegen plattelandsgebieden onder druk. Het beleid van gemeenten is daarom niet zelden gericht op de actieve, betrokken burger die initiatieven ontplooit. Zelfbestuur en zelfredzaamheid worden toegejuicht en met regelmaat leidt dat tot succesvolle projecten voor dorp en omgeving.

Nieuws

menu