Lifelines zoekt grenzen op

Vrieskist waarin de samples bij -80 graden worden bewaard. Foto Archief DvhN

Het bevolkingsonderzoek Lifelines wil zijn 167.000 deelnemers betrekken bij plannen voor nieuwe onderzoeksmethodes en ethische discussies over de rol van commerciële bedrijven.

Het bevolkingsonderzoek Lifelines wil zijn 167.000 deelnemers betrekken bij plannen voor nieuwe onderzoeksmethodes en ethische discussies over de rol van commerciële bedrijven.

Adviesorgaan
Er komt een deelnemersraad die advies moet geven over dergelijke vragen.

Het adviesorgaan kan zich ook buigen over ethische vragen, zoals wat er met het onderzoeksmateriaal kan worden gedaan. Tot nu toe krijgen wetenschappers alleen onder strenge voorwaarden toegang tot delen van het medische materiaal en onderzoeksgegevens van Lifelines.

,,Misschien zijn sommige deelnemers wel bereid gegevens en materiaal beschikbaar te stellen aan de industrie, als die dat nodig heeft voor onderzoek naar producten die gezond ouder worden bevorderen'', zegt directeur Saakje Mulder.

Wereldwijd worden steeds meer onderzoekers aan universiteiten gefinancierd door bedrijven bijvoorbeeld uit de farmaceutische industrie. ,,Dus via een omweg komen ze dan toch bij ons'', zegt Mulder. ,,We hebben geen vastomlijnde plannen maar we moeten hier wel wat mee.''

Zelfstandig
Lifelines is opgezet door het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen en is vorig jaar omgevormd tot een zelfstandige besloten vennootschap zonder winstoogmerk. Die bv had tot en met 2017 financiering, in totaal 107 miljoen euro. Voor de periode daarna is nieuw geld nodig. Dat moet vooral van de overheid komen want Lifelines dient een maatschappelijk doel: onderzoek naar gezond ouder worden.

Wetenschappers van overal in de wereld kunnen onder voorwaarden gegevens gebruiken van Lifelines en betalen daar een vergoeding voor. Lifelines brengt alleen de kosten die ze zelf maakt in rekening.

Enthousiast
Om te voorkomen dat na 2017 de stekker uit LifeStore, de grote vriezer met lichaamsmateriaal, moet worden gehaald klopt Lifelines aan bij de Nederlandse overheid. Directeur Mulder is optimistisch. ,,Want iedereen is enthousiast over Lifelines. We bieden een infrastructuur die voor de wetenschap van nationale waarde is. Het onderzoek zelf levert concrete aanknopingspunten op waarmee we allemaal gezonder oud kunnen worden.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu