Lockdown of niet: meer mensen gaan met de auto weer de weg op. Elke week komt er een paar procent verkeer bij

Groningen Bereikbaar ziet de verkeersdruk rond Groningen al een paar weken weer toenemen, met een file op de A7 deze dinsdagochtend als ‘hoogtepunt’. Tegelijkertijd blijft het overal stukken rustiger.

De zuidelijke ringweg in Groningen. Foto: DVHN

De zuidelijke ringweg in Groningen. Foto: DVHN

,,Sommige mensen zeggen dat het weer wat drukker wordt, anderen dat het nog steeds heel rustig blijft. Ze hebben allebei gelijk’’, zegt Edwin Papjes van Groningen Bereikbaar.

De ruime halvering (-55 procent in één klap) van het autoverkeer in en rond Groningen is volgens hem nog lang niet teruggedraaid. ,,We zien de drukte sinds een paar weken wel weer toenemen. De afname is nu 35 à 40 procent. Ruim 15 procent is dus weer terug. Dat gaat met procenten per week. Deze week gebeurt dat ongetwijfeld opnieuw door de heropening van winkels als Ikea.’’

File

Dat het op sommige momenten alweer flink drukker is, komt volgens hem omdat de verkeersstromen zijn veranderd. Vooral ‘s avonds en in spitstijden is het rustiger. ,,Het verschil tussen spits- en daluren is veel kleiner geworden. In vakanties is dat ook zo, vanwege ontbrekend woon-werkverkeer.’’

Op de Zuidelijke Ringweg bleef het relatief druk (met circa 70 procent van het verkeer) en rijdt in de avondspits inmiddels alweer 85 procent van de oorspronkelijke hoeveelheid auto’s. De file van dinsdagochtend op de A7 vanuit Leek - de enige die ochtend in Nederland - had daar niks mee te maken.

Waardoor die ontstond, is niet duidelijk, zegt Papjes. ,,Er was een rijstrook minder vanwege werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe ringweg, maar er was niet opeens heel veel extra verkeer. Mogelijk ging het niet helemaal goed met de verkeerslichten op het Julianaplein, stonden verkeersborden anders of schrokken mensen ergens van. Woensdag was er niks meer aan de hand.’’

Winkelen

De toename van het autogebruik zit vooral in recreatief verkeer en boodschappen doen, liet Groningen Bereikbaar eerder weten na een enquête onder automobilisten die ondanks de intelligente lockdown nog steeds bij de weg zijn. Of juist voor de auto kiezen omdat ze dat veiliger vinden. Die conclusie neemt de landelijke Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) deze week over.

Volgens deze organisatie is het overdag - buiten de spits en afhankelijk van de regio - soms alweer net zo druk als vroeger. Het herstel gaat boven de rivieren sneller dan gemiddeld in Nederland. Overal, met Drenthe en Overijssel als koplopers, neemt het vrachtverkeer toe. Het binnenlands transport was al nauwelijks ingezakt, internationaal komt het beroepsgoederenvervoer ook weer op gang.

Ochtendspits

,,De vraaguitval in de ochtendspits is nog steeds fors, maar ook daar lijkt het verkeer weer toe te nemen, aldus de NDW. Volgens deze organisatie volgen fietsers het autobeeld. ,,We zien in de ochtendspits forse dalingen, maar de rest van de dag en op zondagen is het fietsverkeer alweer behoorlijk toegenomen. Zeker bij mooi weer.’’

Groningen Bereikbaar, dat bij wijze van spreken met een druk op de knop over telcijfers van autoverkeer kan beschikken, heeft geen soortgelijke informatie over fietsers. ,,Die tellen we maar één keer per jaar. We zien dat het rustiger is geworden, maar hoeveel rustiger weten we niet precies. En ook niet waarom fietsers nog steeds fietsen, ondanks het verzoek thuis te blijven en te werken. Voor beleidsmaatregelen hebben we genoeg informatie, maar het was nu wel interessant geweest om het fietsverkeer even goed te volgen als het autoverkeer.’’

Meer auto’s

Ondertussen buigt Groningen Bereikbaar zich over de vraag wat er moet gebeuren als het einde van de lockdown in zicht komt. Diverse verkeerskundigen voorspellen extra drukte op de weg omdat ze vermoeden dat veel mensen het openbaar vervoer mijden. ,,Daar kan ik me iets bij voorstellen’’, zegt Papjes.

,,Bij een ontluikende open up moeten we ons afvragen hoe mensen zich gaan verplaatsen, en of we daarin moeten sturen. Daar hebben we nog geen keuzes in gemaakt. We overleggen erover met het onderwijs, het bedrijfsleven en het openbaar vervoer, dat nog niet veel extra reizigers trekt. Alleen NS ziet meer passagiers.’’

Er bestaat volgens hem nog te veel onduidelijkheid om wat zinnigs over scenario’s te kunnen zeggen. ,,Hoe gaan de scholen weer open? Allemaal tegelijk, ‘s morgens om half negen? De ene helft ‘s morgens en de andere ‘s middags? Blijft online lesgeven op het rooster staan? Het is overigens ook nog de vraag welke capaciteit het openbaar vervoer heeft in de anderhalvemetersamenleving. Als dat te weinig is om het veilig te doen, heb je er weinig aan We moeten zoeken naar een mix. Voorlopig is het advies: blijf en werk zoveel mogelijk thuis.’’

Bussen

De beperkte capaciteit in het openbaar vervoer komt niet alleen omdat er minder reizigers in een bus passen als ze op afstand van elkaar moeten blijven. Volgens adviesbureau Goudappel Coffeng duurt het in de 1,5 metereconomie vier keer zo lang voordat ze veilig zijn in- en uitgestapt. ,,Ook bij gescheiden in- en uitstap neemt die tijd fors toe ten opzichte van het oude normaal”, weet expert Geert-Jan Wolters. Overheden liggen daar wakker van: door extra reistijd lopen de kosten op, terwijl de capaciteit is gedecimeerd.

Goudappel Coffeng bedacht maatregelen om het openbaar vervoer toch te laten functioneren: doelbewuste spreiding door scholen en kantoren op verschillende tijden te laten beginnen, niet iedereen op dezelfde dag op werk of school te laten komen en bussen langer met een hoge (spits)frequentie te laten rijden. Volgens het bureau kunnen vervoerders de informatie of drukte via apps gemakkelijk delen met publiek zodat reizigers rustige momenten kunnen en zullen zoeken. Het bedrijf roept verantwoordelijke ov-autoriteiten en vervoerbedrijven op om zo snel mogelijk (nu het nog rustig is) met het testen van dat soort maatregelen te beginnen.

Fietsers

Volgens het adviesbureau kan de fiets het busvervoer voor korte afstanden overnemen. Het verwacht dat steden meer ruimte zullen geven aan fietsers en wandelaars, in plaats van aan auto’s. ,,Auto’s nemen, zowel stilstaand als rijdend, veel ruimte in beslag. Een lagere snelheid op de overgebleven rijbaan (max 30 in plaats van 50 km/uur) - zodat fietsers daar ook terechtkunnen en voetgangers het fietspad kunnen benutten - is het overwegen waard.’’

Ondertussen verwacht Dolf Willigers, secretaris-generaal van de federatie voor Europese motorrijders FEMA, een grote toekomst voor de gemotoriseerde tweewielers. ,,Steden hebben geen ruimte voor extra auto’s die bovendien de files, parkeerproblemen en vervuiling verergeren. Met een motor kun je korte én lange afstanden afleggen, en de benodigde onderlinge afstand houden. Dat gaat bij carpoolen niet.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu