Lof en zorgen over strenge prostitutieregels Groningen

De stad Groningen wil regels rondom prostitutie flink aanscherpen. Maar gaat dat werken? Sommige raadsfracties zijn argwanend.

De leeftijd om te mogen werken als prostituee in Groningen zou omhoog gaan van 18 naar 21 jaar. Mannen die vrouwen bezoeken in de illegale branche zouden strafbaar gesteld moeten worden en ook wil de stad een intakegesprek invoeren met vrouwen die in Groningen aan de slag willen.

Raadslid Rosita van Gijlswijk (SP) betwijfelt of zo’n gesprek iets oplevert. ,,Bij zo’n moment wordt echt niet duidelijk of iemand slachtoffer is van mensenhandel.’’ Dat denkt ook Carlo Schimmel (D66): ,,Verplichten werkt niet. De MJD praat al met deze vrouwen en dan niet op verplichte momenten. Dat werkt beter.’’

Anne Kuik (CDA) ziet de maatregel wel zitten. ,,Dit is een business met veel misstanden. Het is goed om met de vrouwen te praten.’’ Schimmel reageert: ,,Veel dingen willen ze liever niet vertellen. Denkt u echt dat ze dingen bij zo’n intake gaan opbiechten?’’

Veel partijen willen een garantie van de burgemeester dat er genoeg controle komt. Want nieuwe regels zijn mooi, maar dan moet er ook handhaving zijn.

Zorgen zijn er ook over vrouwen waar juist geen zicht op is; de illegale branche. Volgens sommige partijen zou juist daar meer aandacht voor moeten zijn. Volgens burgemeester Peter den Oudsten mag dat nooit een reden zijn deze legale tak tegen het licht te houden.

Groningen neemt als gemeente zelf de beslissing strengere regels in te voeren. Raadslid Marjet Woldhuis vraagt zich af of de stad niet te veel vooruitloopt. ,,Gaan we meisjes onder de 21 dan elders in het land terug zien? Misschien moeten we dit landelijk aanpakken.’’ Volgens de andere fracties is het geen reden hier de teugels niet aan te halen. Koopmans: ,,Wil je wachten tot de Eerste en Tweede Kamer een besluit nemen?’’ Van Gijlswijk: ,,Dat kan heel lang duren.’’

De raad praat later opnieuw over invoering van de regels.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu