Lokaal fototalent in de schijnwerpers bij World Press Photo 18

Het team van NonFiction Photo met in het midden Andrea Hooymans.

Naast de reguliere World Press Photo-tentoonstelling in de Synagoge is dit jaar voor het eerst sinds lange tijd een tweede foto-expositie te zien: Green is the new Black, gemaakt door lokaal talent.

Uit de schaduw van World Press in het licht van de local press , zou je kunnen zeggen. Andrea Hooymans is directeur en curator van NonFiction Photo, zoals de stichting World Press Photo Groningen sinds kort heet. Ze is de bedenker en initiatiefnemer van de lokale tentoonstelling die parallel aan de wereldtentoonstelling laat zien hoe lokale fotografen mondiale kwesties in beeld brengen - en onze omgang daarmee.

Nieuwe categorie: milieu