Lokaal referendum wordt weer mogelijk in Groningen

Om een referendum te kunnen organiseren in Groningen, moesten er nieuwe gemeentelijke regels worden gemaakt. op de foto: Mensen brengen hun stem uit in de Oosterpoort. foto: Archief DVHN/Reyer Boxem

Groningers mogen zich over politieke vraagstukken uitspreken via een referendum. Ze mogen ook zelf het initiatief voor zo’n referendum nemen. Het wordt pas echt gehouden als een meerderheid van de gemeenteraad daarachter staat.

Dat staat in de nieuwe referendumverordening die de Groningse raad woensdagavond goedkeurde. De oude gemeentes Groningen en Haren hadden al zo’n verordening, maar de voormalige gemeente Ten Boer niet. In de nieuwe gemeente Groningen was een referendum niet mogelijk zolang de regels daarvoor nog niet waren geüpdatet.

Noorderplantsoen werd autovrij via referendum

Een deel van de oppositie (SP, Stadspartij, Student en Stad, PVV en 100% Groningen) wilde daar zo snel mogelijk verandering in, en ontwierp zelf een nieuwe verordening om referenda te regelen. De rest van de raad had er de afgelopen weken gemengde gevoelens bij.

Zo is de VVD in principe geen fan van het fenomeen referendum, maar denkt fractievoorzitter Ietje Jacobs dat het bij simpele, concrete vragen wel zinvol kan zijn. ,,Neem bijvoorbeeld het autovrij maken van het Noorderplantsoen’’, bracht Jacobs in herinnering. In 1994 werd via een referendum besloten om het park af te sluiten voor autoverkeer.

Gemeenteraad beslist of er wel of geen referendum komt

,,De twijfel gaat dus niet zozeer over het referendum zelf’’, constateerde SP-raadslid Daan Brandenbarg, ,,maar over de vragen waarvoor we een referendum zouden inzetten. En daar zijn wij als raad altijd zelf bij.’’

In de nieuwe verordening hebben zowel raadsleden als burgers de mogelijkheid om een referendum over een bepaald onderwerp aan te vragen. Inwoners moeten wel bewijzen dat er voldoende draagvlak is: minstens 4 procent van de ongeveer 180.000 kiesgerechtigde Groningers moet een handtekening onder de aanvraag zetten. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of het referendum ook echt wordt gehouden.

GroenLinks stemt verdeeld

Het merendeel van de raad kan zich in dat plan vinden. Alleen de PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zijn in hun geheel tegen; GroenLinks stemde bij hoge uitzondering verdeeld. Twee fractieleden zien geen heil in referenda, acht zijn er wel voor.

,,Sommigen van ons vrezen dat een referendum de kloof tussen burger en politiek alleen maar vergroot en het cynisme verergert’’, verklaarde GroenLinks-lid Hans Sietsma namens zijn fractie. ,,Anderen menen dat een referendumaanvraag een goede aanleiding kan zijn om met inwoners in gesprek te gaan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu