Lotende notaris bepaalt waar in Midden-Groningen wordt gehandhaafd op het illegaal bewonen van recreatiewoningen

Loting door een notaris bepaalt de komende jaren op welke illegaal bewoonde recreatiewoningen in Midden-Groningen gehandhaafd wordt. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt.

Loting door een notaris bepaalt waar in Midden-Groningen wordt gehandhaafd op illegaal bewonen van recreatiewoningen. De gemeente rekent dat met een jaar of vijf alle recreatiewoningen beschikbaar zijn voor toeristen.

Loting door een notaris bepaalt waar in Midden-Groningen wordt gehandhaafd op illegaal bewonen van recreatiewoningen. De gemeente rekent dat met een jaar of vijf alle recreatiewoningen beschikbaar zijn voor toeristen. foto dvhn

Uit een inventarisatie blijkt dat 73 recreatiewoningen in Midden-Groningen illegaal bewoond worden. Jaarlijks worden door een notaris tien adressen geloot waarop gehandhaafd wordt. Op deze manier moet het illegaal bewonen van recreatiewoningen in Midden-Groningen met een jaar of vijf verleden tijd zijn.

Moeilijke omstandigheden

Met het handhaven op illegale bewoning wil het college bereiken dat recreatiewoningen gebruikt worden waarvoor die bedoeld zijn: ,,Om te recreëren in onze prachtige gemeente’’, aldus wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie). ,,Ik realiseer mij dat sommige bewoners die hun recreatiewoningen moeten verlaten in moeilijke omstandigheden verkeren. Daar is zeker oog voor.’’

Wie door het lot wordt aangewezen als handhavingsadres, krijgt zes maanden de tijd om een ander onderkomen te zoeken. Dit wordt de begunstigingstermijn genoemd. Wie het lot treft wordt door de gemeente bij de hand genomen naar vervangende woonruimte.

Menselijke maat is leidend

Volgens Boersma is loten de meest eerlijke manier. Hij benadrukt dat de menselijke maat leidend is. ,,Kwetsbare gevallen blijven buiten het handhavingsproces.’’

Tot kwetsbare gevallen rekent de gemeente mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben door echtscheiding, het versterken van de eigen woning, die hun baan zijn kwijtgeraakt of aantoonbaar geen betaalbare woning kunnen vinden (woningnood).

Kwetsbare situatie

De sociale teams adviseren de gemeente of er daadwerkelijk sprake is van een kwetsbare situatie. Voor wie zich aantoonbaar in een kwetsbare situatie bevindt, geldt een langere begunstigingstermijn tot 24 maanden.

De 73 illegaal bewoonde recreatiewoningen zijn verspreid door de gemeente. Het gaat om De Leine (Smurfendorp) en recreatieparken in Harkstede/Scharmer en Steendam. Binnen de gemeente is een aantal verspreid staande recreatiewoningen waar illegaal wordt gewoond.

Al een jaar de tijd om andere woonruimte te vinden

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag 16 maart de concept-handhavingsregels vastgesteld. Inspraak is mogelijk tot en met woensdag 28 april.

Als startdatum van de handhaving is 1 juni 2021 aangewezen. ,,Dat is in mei 2020 al openbaar gemaakt’’, aldus Boersma. ,,Mensen hebben al een jaar de tijd gehad om vervangende woonruimte te vinden. Met de nu vastgestelde beleidsregels ontstaat meer duidelijkheid voor eigenaren, bewoners, belanghebbenden en omliggende bedrijven.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu