Maatschap gedeputeerde Rijzebol onder vuur bij omwonenden Usquert: verzet tegen kippenschuren

- Foto: Archief ANP

Omwonenden van een agrarisch bedrijf van de familie Rijzebol in Usquert verzetten zich tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het houden van 32.000 vleeskuikens aan de Wadwerderweg 76.

Zij vinden dat de maatschap, waar gedeputeerde IJzebrand Rijzebol deel van uit maakt, op die locatie moet stoppen met intensieve veehouderij. In hun bezwaarschrift aan de gemeente Het Hogeland stellen vijftien omwonenden dat ze geuroverlast ondervinden en dat de kippenschuren niet passen in het beschermde dorpsgezicht.

Vergunning voor 75.000 vleeskuikens

De maatschap Rijzebol bezit voor de Wadwerderweg een vergunning voor 75.000 vleeskuikens die in 2009 is afgegeven. Het bedrijf dat ook een akkerbouwbedrijf heeft in Zijldijk en in Spijk eveneens vleeskuikens houdt, is niet van plan in Usquert te stoppen. ,,Destijds heeft mijn zoon uit eigen beweging besloten om vergunde stalcapaciteit voor 42.000 vleeskuikens uit Usquert te halen en naar Spijk te transporteren. Aan totale beëindiging van de activiteiten is nooit gedacht, wel aan het ontlasten van Usquert’’, zegt IJzebrand Rijzebol.

De inwoners stellen dat de maatschap in 2015 wel de indruk wekte dat ze zou stoppen met vleeskuikens in Usquert. Dit om van de provincie toestemming te krijgen voor uitbreiding in Spijk. Op deze locatie aan de Kornhornsterweg wilde de maatschap van 199.000 naar 238.000 vleeskuikens.

De provincie zag die concentratie in Spijk wel zitten, omdat de Wadwerderweg in Usquert geldt als een ‘witte vlek’ en een beschermd dorpsgezicht waar intensieve veeteelt onwenselijk is. De maatschap had de locatie aan de Wadwerderweg aangemeld voor de Stoppersregeling Actieplan Ammoniak. Die regeling houdt in dat een bedrijf vanwege een aangekondigde sluiting niet hoeft te investeren in de best beschikbare technieken.

Omwonenden gingen er vanuit dat bij het aflopen van de stoppersregeling de vleeskuikenstallen uiterlijk 2020 sluit. De Raad van State oordeelde echter eerder dat bedrijven met uitbreidingsplannen die onder de stoppersregeling vallen, mogen doorgaan. Dit als in stallen, ter voorkoming van overlast, gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare technieken.

Omwonenden: sprake van belangenverstrengeling

De omwonenden leggen zich daar niet bij neer. Ze maken bezwaar tegen het verstrekken van een omgevingsvergunning door de gemeente Het Hogeland. Ze voegen daaraan toe dat in de vergunningprocedures sprake is van belangenverstrengeling. Rijzebol was als wethouder van Delfzijl bestuurlijk betrokken bij een organisatie die namens meerdere gemeenten vergunningsprocedures afhandelt en toezicht houdt op naleving van vergunningen. Als gedeputeerde is hij voorzitter van de Omgevingsdienst Groningen, die belast is met handhaving van afspraken die zijn gemaakt bij het verstrekken van vergunningen. De omwonenden hebben de leden van Provinciale Staten per brief uitgelegd waarom ze bezwaar maken.

Commissaris van de Koning René Paas bevestigt dat hij de brief van de omwonenden heeft ontvangen en gelezen. ,,Ik heb geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de integriteit van Rijzebol als overheidsbestuurder. In deze procedure zat hij als bestuurder nergens met zijn vingers aan het stuur. Ik heb dat laten onderzoeken door onze kabinetschef. Er is dus geen sprake van laakbaar gedrag. Rijzebol heeft als wethouder, noch als gedeputeerde enige invloed gehad op besluitvorming bij vergunningverlening. Over de inhoud van het bezwaarschrift van de omwonenden doe ik geen uitspraken. De gemeente Het Hogeland heeft een bezwaarcommissie en een eigen route om te komen tot een besluit.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu