Manifest Kleinschalige Zorg coronaproof aangeboden aan Groninger gemeenten

Wethouder Peter Verschuren (links) neemt het Manifest Kleinschalige Zorg coronaproof in ontvangst van Andrea Lagro en Reg Mulder foto dvhn

Op het gemeentehuis in Hoogezand is dinsdagmiddag het Manifest Kleinschalige Zorg coronaproof overhandigd aan wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen, in zijn rol als coördinator jeugd van de jeugdhulpregio Groningen.

Het overhandigen van het manifest gebeurde door Andrea Lagro en Reg Mulder, namens 50 kleinere jeugdhulpaanbieders uit de provincie Groningen. Het manifest bepleit dat kleinschalige jeugdzorg een plaats houdt in de zorg, dat er voor de cliënten iets te kiezen blijft en dat uiteindelijk verschraling van het zorgaanbod wordt voorkomen.

Regionale Inkoop Groninger Gemeenten (RIGG)

Met het overhevelen van (de verantwoordelijkheid voor) zorg voor jeugdigen en volwassenen heeft het rijk, betoogt Lagro, een grote verantwoordelijkheid naar de gemeenten geschoven. Haar bureau vertegenwoordigt als administratiekantoor bijna een kwart van de 228 gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp in de provincie Groningen.

Om de voor hun uit de pan gerezen kosten in de toekomst beter in de hand te kunnen houden, onderzoeken twaalf Groninger gemeenten ook andere mogelijkheden dan gezamenlijke inkoop van jeugdhulp via de Regionale Inkoop Groninger Gemeenten (RIGG). Naar verwachting wordt daar in de eerste helft van volgend jaar over besloten.

Kleinschalige zorg verdient plaats in Groninger zorglandschap

De ondertekenaars van het manifest leveren tot nu toe in 2020 met elkaar aan ruim 1000 jeugdigen/gezinnen uit de provincie Groningen zorg. ,,Gezien de toegevoegde waarde zijn wij van mening dat ook kleinschalige zorg een plaats verdient in het Groninger zorglandschap.’’

Gemeenten lijken juist te kiezen voor een ‘hybride inkoopmodel’. Daarin wordt gewerkt met algemene voorzieningen of hoofdaannemers en de kleine zorgaanbieders als tweede laag. ,,Een ander inkoopmodel is ons inziens niet de oplossing’’, aldus Lagro.

Zij pleit voor een sterke opdrachtgeversrol van de gemeenten. ,,Die hebben een brede verantwoordelijkheid op terreinen als werk en inkomen, huisvesting, armoedebestrijding en zorg.’’

Zelf zorg regelen met kleinere zorgaanbieders

Een ander belangrijk punt voor Lagro is het direct zaken kunnen doen met wijk- en sociale teams als ‘verwijzers’. ,,Die zouden zelf zorg moeten kunnen regelen met kleinere zorgaanbieders. Met respect voor de keuzevrijheid van het gezin. Een integrale aanpak is daarin cruciaal.’’

De Groninger gemeenten stellen zich vooralsnog op het standpunt dat inkoop van hoog-specialistische jeugdhulp voor alle Groninger gemeenten door de RIGG wordt georganiseerd. Inkoop van ambulante, licht-specialistische hulp is nog een punt van discussie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu