Max van den Berg ereburger én Officier

Max van den Berg (links) wordt ingeschreven in het Gulden Boek van de stad Groningen door burgemeester Peter den Oudsten. FOTO DVHN

Commissaris van de Koning Max van den Berg is woensdag benoemd tot ereburger van de stad Groningen én Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Dat gebeurde tijdens een bijzondere Statenvergadering die in het teken staat van het afscheid van Van den Berg.

Gulden Boek

De scheidende commissaris werd eerst verrast met het ereburgerschap. Burgemeester Peter den Oudsten schreef hem bij in het zogeheten Gulden Boek met de volgende tekst:

“Max van den Berg heeft zich als wethouder van de stad Groningen en als Commissaris van de Koning(in) in de provincie Groningen bijzonder ingezet voor de Groninger samenleving. Als geen ander werd hij de afgelopen jaren het boegbeeld van de bestuurlijke strijd tegen de maatschappelijke, logistieke en psychische gevolgen van de gaswinning in het Noorden. Hij doorliep een imposante bestuurlijke carrière. In 1970 werd hij op 24-jarige leeftijd wethouder van de gemeente Groningen. Onder zijn leiding veranderde de verkeersinfrastructuur van de stad ingrijpend. Max van den Berg denkt en handelt toekomstgericht: de rode draad in zijn loopbaan. Voor de Groningers is hij van bijzondere betekenis geweest. Hij heeft met zijn bindend vermogen velen geïnspireerd en toonde grote maatschappelijke betrokkenheid bij nationale en internationale vraagstukken. De gemeente Groningen is hem daarvoor veel dank verschuldigd.”

Het ereburgerschap wordt toegekend aan mensen die zich gedurende een lange reeks van jaren al dan niet belangeloos buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad en haar inwoners.

Sinds 2004 zijn Annie Tak, Dick Leutscher, Hans Alders, Jacques Wallage en koning Willem-Alexander en koningin Máxima ingeschreven in het Gulden Boek.

Officier

Vervolgens nam minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken het woord om Van den Berg te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Van den Berg werd geroemd om zijn bijzondere betekenis voor de provincie en de Groningers. Ook werd gewezen op zijn betrokkenheid bij nationale en internationale vraagstukken. Op zijn initiatief werd de samenwerking met Duitsland aangegeaan. Lovend wordt gesproken over de manier waarop Van den Berg is omgegaan met de gevolgen van de aardgaswinning voor inwoners van de provincie Groningen.

Van den Berg werd in 1970 op 24-jarige leeftijd namens de Partij van de Arbeid wethouder van de gemeente Groningen, een functie die hij acht jaar vervulde. Aansluitend was hij acht jaar partijvoorzitter. Van 1999 tot zijn benoeming als commissaris van de Koning in 2007 was hij lid van het Europees parlement en leider van de PvdA-fractie in dat parlement.

Van den Berg is onlangs benoemd tot voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling PvdA voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu