Maximaal 100 op de snelweg? Meer dan de helft van de noorderlingen vindt dat een prima idee

Bij het bedrijf Visser in Assen worden verkeersborden gemaakt. Foto: Archief ANP

Maximaal 100 km per uur rijden op de snelweg? Dat vinden veel noorderlingen geen probleem. Twee derde van de Drenten, Friezen en Groningers vindt dat Nederland maatregelen moet treffen om de uitstoot van stikstof te verminderen.

De boeren moeten echter worden ontzien, vindt een meerderheid. Dat komt naar voren uit een onderzoek gehouden in opdracht van Dagblad van het Noorden, dat is uitgevoerd door Enigma Research.

Op de vraag welke maatregelen de voorkeur genieten om de bouw weer vlot te trekken, scharen veel ondervraagden zich achter het gisteren naar buiten gebrachte kabinetsbesluit de maximum snelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur.

Verlaging naar 100 km/u geen probleem

Hoewel de maximumsnelheid op veel trajecten nog maar zeven jaar geleden is verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur, vindt 54 procent van de noorderlingen een drastische verlaging van de maximumsnelheid geen probleem.

‘Slechts’ een derde is het daarmee oneens. De steun is leeftijdsgerelateerd: hoe ouder, des te meer de respondenten zich scharen achter 100 kilometer per uur.

(Het verhaal gaat verder na onderstaande afbeeldingen.)

Pakket maatregelen om banenverlies te voorkomen

De regeringsleiders maakten onlangs bekend dat de coalitie akkoord is met een pakket maatregelen om zo snel mogelijk het stikstofprobleem aan te pakken. Het pakket moet ervoor zorgen dat de woningbouw kan doorgaan en banenverlies wordt voorkomen.

Een verlaging van de maximumsnelheid op alle autosnelwegen is de belangrijkste maatregel. Tussen 19 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends mag er nog wel 130 kilometer per uur worden gereden.

Autoloze zondag?

Het voorstel van een autoloze zondag wordt door veel minder inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen omarmd. Ruim de helft van de respondenten vindt dat geen goed idee.

Een kwart wil wel een autoloze zondag, naar voorbeeld van die op 6 januari 1974. De kans is overigens klein dat een autoloze zondag onderdeel is van het pakket aan maatregelen van het kabinet.

Veel noorderlingen hebben begrip voor de boeren

Uit het onderzoek blijkt ook dat twee derde van de noorderlingen begrip heeft voor de ongerustheid van boeren. Van meer dan de helft hoeven ze hun veestapel niet in te krimpen. Dat vinden vooral ouderen.

Een meerderheid van 62 procent is van mening dat de overheid hen financieel moet ondersteunen bij de overgang naar een kleinere bedrijfsvoering.

Natuurgebieden opofferen?

Verder is bijna de helft van de noorderlingen bereid bepaalde natuurgebieden op te offeren om boeren en andere bedrijven de ruimte te geven voor hun bedrijfsvoering. Ouderen zijn daartoe meer geneigd dan jongeren.

Nieuws

Meest gelezen

menu