Mediahuis, de nieuwe eigenaar Dagblad van het Noorden, koestert de eigenheid van de noordelijke titels

Topman Gert Ysebaert van Mediahuis Foto: Ton Coehoorn

Mediahuis neemt NDC mediagroep over, uitgever van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Topman Gert Ysebaert van Mediahuis wil de titels een lange, zelfstandige toekomst geven. ,,Lezers betalen voor de eigenheid van de krant. In die traditie werken wij verder.’’

De ochtenden dat Gert Ysebaert (57) alle kranten las die onder zijn leiding worden uitgegeven, liggen al een paar jaar achter hem. Met de aankoop van Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant komt het aantal dagbladtitels van Mediahuis op bijna 25. Hij pikt er iedere dag een paar uit om door te bladeren. ,,Ik zou ze het liefst allemaal lezen, ik ben een echte krantenman, maar ik heb er de tijd niet meer voor. Ik heb een gezin en er moet ook gewoon gewerkt worden.’’

Op het hoofdkantoor in Antwerpen, stadsdeel Linkeroever, vertelt bestuursvoorzitter Gert Ysebaert over de nieuwe overname van het media-imperium. De Vlaming, gekleed in donkerblauw pak zonder stropdas en met sporthorloge om zijn pols, gaf bij zijn aantreden in 2013 nog louter Belgische kranten uit. Zeven jaar later doorbreekt Mediahuis voor het eerst de omzetgrens van 1 miljard euro. Met overnames in Nederland, Luxemburg en Ierland is de uitgever omgevormd tot een Europees mediabedrijf. Ysebaert: ,,Wij zijn al lang geen Vlaams bedrijf meer. Inmiddels zijn we in Nederland groter dan in België.’’

In 2015 kwam NRC Media bij Mediahuis, in 2017 volgden Media Groep Limburg en Telegraaf Media Groep. Vorig jaar zette het concern voet aan wal in Ierland, dit jaar volgde Luxemburg.

Mediahuis is op expansiedrift en lijft grote mediabedrijven in. NDC mediagroep is een kleine speler in de markt. Vanwaar de overname?

Ysebaert: ,,Het medialandschap verandert in hoog tempo. Het is een internationale competitie geworden, waarin alleen de grote spelers overblijven. Om bij te blijven, heb je schaal nodig. Door schaal te maken, kun je kennis en techniek delen. Het zorgt voor kostenefficiëntie en geeft je de mogelijkheid om te investeren in journalistiek en technologie. De overname van NDC zie ik als een logische stap. Het past bij de schaalgroei die we nastreven.’’

Waarom past NDC mediagroep bij Mediahuis?

,,Kranten maken zit in ons bloed en in onze genen. Wij hebben hart voor regionale journalistiek. We zien toekomst in regionale dagbladen, met behoud van en respect voor de eigenheid van de titels. Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant zijn stuk voor stuk merken die zijn verankerd in de regio, ieder met een eigen identiteit, soms zelfs tweetalig. Sommige titels bestaan al honderden jaren. In die traditie werken wij verder.’’

Het Noorden kent drie regionale dagbladtitels. Hoe eigen blijven de dagbladen?

,,Lezers betalen voor eigenheid. Als je dat respecteert, zeg je dat iedere titel verschillend is. Dat koesteren we. Wij nemen NDC over met de afspraak dat wij de drie dagbladtitels zelfstandig houden en voortzetten hoe ze nu zijn. Tegelijkertijd moet je ook concluderen dat de krant die vandaag wordt gemaakt, niet de krant is van 30 jaar geleden. De identiteit moet je respecteren, maar je moet ook mee-evolueren. Je mag niet sterven met je lezers. Dat vraagt om aanpassingen en samenwerkingen.’’

Wat gaan de lezers van de dagbladtitels daarvan merken?

,,Wij proberen achter de schermen kosten te besparen door efficiënter te werken. Het gaat om het delen van systemen en technieken, het uitwisselen van kennis. De lezer zal dat verschil niet merken. Als wij kosten willen besparen, doen we dat zo min mogelijk op journalistiek. Door op andere vlakken efficiënt te werken, kunnen wij investeren in regionale journalistiek en nieuwe technologieën. Daar maken we het verschil voor de lezer.’’

Het Friesch Dagblad maakt eigen kopij, Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant wisselen kopij uit. Dat gebeurt ook bij de kranten van Mediahuis. Zet dat zich voort?

,,Wij streven pluriformiteit na. De kranten blijven redactioneel onafhankelijk van elkaar. De titels blijven de titels. Er zal geen eenheidsworst ontstaan. Wel zal er samengewerkt moeten worden, dat gebeurt vandaag al en dat zal verder gaan. Door krachten te bundelen, kun je samen betere kranten maken.’’

NDC mediagroep is een uitgeverij waar de laatste jaren veel is veranderd. Er zijn reorganisaties uitgevoerd en overnames gedaan. Het is er onrustig, kun je gerust stellen. Wat bent u van plan met NDC?

,,Wij nemen een bedrijf over dat voor financiële uitdagingen staat. Wij zullen NDC rendabel moeten maken en wij hebben de expertise om dit te laten slagen. Wij willen het bedrijf in rustig vaarwater brengen en een langetermijntoekomst geven.’’

Hoe gaat u dat doen?

,,Wij willen focus aanbrengen in het bedrijf. De focus moet liggen op nieuwsmedia, daar zijn we goed in. Wij moeten de journalistiek op een goede manier bij de lezers brengen. Alles wat afleidt moet je ter discussie durven te stellen. Niet alles kan blijven zoals het nu is. We zullen keuzes moeten maken. Er zal niet vanaf dag één een plan liggen hoe we dat gaan doen. We willen het bedrijf en de mensen eerst nog beter leren kennen.’’

Vijf jaar geleden telde NDC ruim 700 voltijds arbeidsplaatsen, nu zijn het er 550. Welke gevolgen heeft de overname voor hen?

,,Het is moeilijk om daar nu een uitspraak over te doen. Ik snap de bezorgdheid onder personeel en zie dat er een mate van vermoeidheid heerst door de ingezette transformatie en de gevolgen die dat met zich meebracht de afgelopen jaren. Het bedrijf zal moeten evolueren. Hierbij willen we medewerkers meenemen in de digitale transformatie. Wij kunnen dat proces versnellen. Onze slagkracht is groter. Wij hebben onszelf tot doel gesteld, en die belofte doe ik ook op persoonlijke titel, het bedrijf gezond en rendabel te maken, waarbij we goede en relevante kranten en websites maken.’’

Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant hebben samen 194.000 betalende lezers, voornamelijk via papieren abonnementen. De grootste uitdaging is het vinden van een lezerspubliek dat bereid is te betalen voor online journalistiek, om de dalende papieren oplage te compenseren.

Alle titels van Mediahuis zijn sinds de start van het bedrijf in 2013 gegroeid in abonnee-aantal, zegt Ysebaert. ,,Die groei realiseren we alleen online. De digitale transformatie is de grootste uitdaging waar wij met Mediahuis voor staan. We boeken succes. Titels als NRC, De Telegraaf en Noordhollands Dagblad groeien op dit moment behoorlijk in Nederland.’’

Het toverwoord bij Mediahuis: de betaalmuur. Krantenuitgevers bieden, tegen een lagere prijs dan bij een papieren abonnement, online-abonnementen aan. Op websites krijgen verdiepende verhalen, achtergronden en analyses een label mee. Wie abonnee is, kan die verhalen lezen. De website van NRC is alleen te lezen met een abonnement, andere kranten hebben een mix tussen gratis en zogeheten premium-verhalen.

,,Een betaalmuur werkt’’, ziet Ysebaert. ,,Wij geloven erin dat goede journalistiek een prijs heeft. Wij vinden het logisch dat er voor journalistiek wordt betaald. En wij zien dat mensen bereid zijn ervoor te betalen.’’

Ysebaert wijst ook op de overname van de grootste uitgever van Ierland, Independent News & Media. Mediahuis kreeg de grootste krant van het land in zijn portefeuille, Irish Independent. Alle artikelen van de krant waren op de website gratis te lezen. ,,Wij hebben een betaalmuur opgetrokken’’, zegt Ysebaert, ,,met als doel aan het eind van dit jaar 8000 digitale abonnees te hebben. Op dit moment hebben we er 25.000.’’

Digitaal lezen heeft de toekomst, zegt u.

,,Papier neemt de belangrijkste plaats in binnen het bedrijf, het heeft ons gemaakt tot wie we nu zijn. Papier blijven we koesteren, maar we zien ook dat de gedrukte oplages dalen. Het is onze opdracht om voor de lange termijn een aantrekkelijk digitaal aanbod te maken waarvoor de lezer bereid is te betalen.’’

Een lezer betaalt voor de regionale krant omdat hij wil weten wat er in zijn straat, wijk of dorp gebeurt. NDC geeft daarnaast tientallen nieuws- en weekbladen uit. Is er toekomst voor deze lokale kranten?

,,Op de lange termijn niet op papier, maar vandaag de dag nog wel. In het Noorden hebben de titels een rijke geschiedenis. Daar kijken we met respect naar. Dingen die waarde hebben, koesteren we. We moeten kijken naar de digitale toekomst van deze merken. De titels moeten evolueren, dat is onvermijdelijk. Samenwerking binnen de regio is noodzakelijk.’’

,,Het is niet dat wij de titels niet meer willen, de markt moet er ook in geloven. Lokale kranten hebben als kracht dat ze een platform zijn voor lokale ondernemers. De titels brengen ondernemers en consumenten bij elkaar. Wij willen de ondernemer helpen mensen in zijn zaak te krijgen. Maar we zien ook dat de ondernemer het lastig heeft. De advertentiemarkt verandert. De lokale weefsels horen bij de identiteit van de titels en dragen bij aan de leefbaarheid in de regio. We moeten per regio kijken naar de kracht van de titel.’’

Het Friesch Dagblad heeft een status aparte binnen NDC. Het is een kleine krant, met een oplage van nog geen 10.000 kranten. Hoe kijkt u naar de toekomst van het Friesch Dagblad?

,,Zelfstandig kan een kleine krant als het Friesch Dagblad moeilijk bestaan. Als onderdeel van een groter geheel kan het wel, dat lukt vandaag de dag ook. Als de oplage verder daalt, dan wordt het kritieker. Ik wil het Friesch Dagblad beter leren begrijpen om een beter beeld te krijgen, maar samenwerking is noodzakelijk.’’

Friesland kent een eigen taal en cultuur. De Friese identiteit is uitgesproken en komt tot uiting in zowel Friesch Dagblad als Leeuwarder Courant. Hoe kijkt u naar de Friese taal?

,,Ik heb me de afgelopen weken verdiept in de Friese taal en identiteit, gekeken naar Omrop Fryslân. Als je goed luistert, lukt het me te begrijpen waar het over gaat. De mix van Nederlands en Fries in de krant vind ik bijzonder aantrekkelijk. Wij kennen het ook met de Luxemburgse kranten die wij nu uitgeven: die verschijnen in het Duits en het Frans. Een eigen taal past bij de eigenheid van de titels.’’

Mediahuis geeft regionale dagbladen uit in Limburg en Noord- en Zuid-Holland. Wat kan Mediahuis betekenen voor Noord-Nederland?

,,Als ik naar Noord-Nederland kijk, zie ik trotse provincies. Ik durf wel de parallel te trekken met Limburg, ook een provincie met afstand tot de Randstad, maar ook met een heel eigen identiteit. De provincies hebben hun uitdagingen, met een veranderde populatie en veranderde advertentiemarkt. Mediahuis kan helpen om de sterke regionale en onafhankelijke journalistiek verder te verankeren in een betrokken samenleving. De titels krijgen een warm thuis binnen Mediagroep.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu