Medisch expert moet ouders en leraren overtuigen dat scholen weer open kunnen. Zo wordt 'maatschappelijke onrust' voorkomen

Foto: Thierry Schut

Voordat scholen weer open kunnen, moet een medisch expert op het gebied van epidemiologie of virologie ouders en leraren geruststellen dat het veilig is om weer naar school te gaan. Zo moet ‘maatschappelijke onrust’ worden voorkomen. Dat staat in een vertrouwelijke nota van het ministerie van Onderwijs.

Het ministerie schrijft onder het kopje ‘aandachtspunten in communicatie’ dat ‘een witte jas’ die ouders en docenten uitlegt waarom het verantwoord is om de lessen te hervatten een voorwaarde is om scholen weer te kunnen openen. Die ‘witte jas’ wordt in de nota gespecificeerd als een deskundige uit het Outbreak Management Team (OMT) of het RIVM. De experts van het OMT zijn de belangrijkste adviseurs van het kabinet tijdens deze coronacrisis. Het kabinet beslist hoogstwaarschijnlijk dinsdag of scholen na de meivakantie weer open kunnen.

Jaap van Dissel, hoofd van het centrum voor infectieziektebestrijding van het RIVM én voorzitter van het OMT, lijkt dan de meest logische keuze om leraren en ouders ervan te overtuigen dat kinderen weer op een verantwoorde manier naar school kunnen. Hij wordt echter niet bij naam genoemd. Het RIVM doet momenteel ook onderzoek naar de besmettelijkheid en overdracht van het virus bij kinderen.

Uit de nota wordt duidelijk dat het ministerie rekening houdt dat er maatschappelijke onrust ontstaat als besloten wordt dat de scholen weer kunnen beginnen. Uit peilingen door onderwijsbonden en lerarenorganisatie bleek al dat leraren grote zorgen hebben over hun eigen gezondheid als de scholen weer opengaan. Veel leraren zijn op leeftijd en behoren zelf tot de risicogroep voor het coronavirus.

Vier opties

Ook worden in het stuk, dat gedateerd is op 8 april, vier opties beschreven voor het heropenen van de scholen. Die opties werden vorige week nog besproken met de grote onderwijsorganisaties. Zo zouden alle onderbouwklassen op basisscholen en al het speciaal onderwijs weer kunnen beginnen, zouden klassen gesplitst kunnen worden die om de dag naar school gaan, kan de helft van de groepen weer naar school terwijl de andere helft thuis onderwijs volgt of kunnen alle leerlingen weer naar school, de helft ’s ochtends en andere helft ’s middags.

Bij alle scenario’s noemt het ministerie plus- en minpunten, bijvoorbeeld omdat het te veel van leraren vraagt, grote flexibiliteit bij ouders vereist of in het onderwijs alleen ruimte is om de kern van het lespakket te geven. Hoewel het stuk over zowel basisscholen als middelbare scholen gaat, richten de scenario’s zich alleen op het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het OMT leek in het advies van vorige week ook voor te sorteren op het openen van kinderdagverblijven en basisscholen. Middelbare scholen zouden de deuren dan langer dicht moeten houden.

Gefaseerde opening

Het voortgezet onderwijs heeft, zo blijkt uit het stuk, een voorkeur voor een gefaseerde opening. De koepel van middelbare scholen VO-raad vreest dat de opening weer kan worden teruggedraaid als het aantal Covid-19-besmettingen weer zou stijgen en opnieuw strengere maatregelen nodig zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil juist dat in elk geval de kinderopvang in één keer open gaat omdat het commerciële organisaties zijn met ouders die voor opvang betalen en het praktisch onmogelijk is om daar een selectie in te maken.

De nota is op 9 april naar organisaties in het onderwijs gestuurd door de hoogste ambtenaar die op het ministerie verantwoordelijk is voor basisonderwijs en middelbare scholen. Zij verzoekt ‘deze notitie vertrouwelijk te behandelen’, omdat het stuk ‘eigenstandig tot onduidelijkheid en daarmee onrust in de sectoren kan leiden’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu