Hoe kan het dat dertigers geboren in Groningen minder verdienen dan hun leeftijdsgenoten? En wat doen gemeenten?

Foto: Shutterstock

Groninger gemeenten leggen zich niet neer bij het feit dat jongeren van begin dertig jaar hier minder geld verdienen dan hun leeftijdsgenoten elders in het land.

Volgens de Erasmus School of Economics die onderzoek deed naar de oorzaken van de inkomensverschillen, heeft die achterstand vooral te maken met de plek waar je wieg staat, het geslacht en het salaris van de ouders. Voor kinderen uit arme gezinnen en -wijken is het gemiddeld genomen moeilijker om later hun inkomenspositie te verbeteren.