Meer betaald parkeren in Groningen-Noordoost om overlast tegen te gaan: 'Niets doen is geen optie'

Foto: Shutterstock

De Celebesstraat, Molukkenstraat, Antillenstraat: nu staan auto’s daar nog gratis, maar volgend jaar waarschijnlijk niet meer. Het gemeentebestuur van Groningen wil de betaald parkeren-zones in de Korrewegwijk en Professorenbuurt uitbreiden.

Verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks) komt met het voorstel omdat buurtbewoners overlast ervaren. Veel mensen van buiten de wijk zetten hun auto’s gratis in de straten neer, waardoor er voor de bewoners zelf amper plek overblijft.

De afgelopen maanden heeft de gemeente gepraat met bewoners en ondernemers uit de Korrewegwijk en Professorenbuurt. Hoewel veel mensen de parkeerdruk dus hoog vinden, zag met name de West-Indische buurt het niet zitten niet zitten om in één keer van de hele Korrewegwijk betaald parkeergebied te maken.

Grenzen Korrewegbuurt en Professorenbuurt-Oost schuiven naar het noordoosten

Toch is niets doen geen optie, schrijft Broeksma in zijn raadsvoorstel: ‘Het aantal meldingen in de Nieuw-Indische buurt is daarvoor te hoog.’ Hij wil daarom de grenzen van twee bestaande zones een beetje oprekken richting het noordoosten. De grens van de zone Korrewegbuurt schuift van de Floresstraat naar de Molukkenstraat. De West-Indische Buurt, tussen het Molukkenpark en het Van Starkenborghkanaal, blijft buiten de nieuwe zone.

De grens van de Professorenbuurt-Oost verplaatst van de Oosterhamriklaan naar het Van Starkenborghkanaal. Daarnaast wordt het in de Professorenbuurt verboden om de auto op straat buiten een parkeervak te zetten. ‘Zo worden bewoners niet meer gehinderd bij het verlaten van hun eigen oprit of straat’, stelt Broeksma.

Mogelijk betaald parkeren in bijna heel de stad

Het uitbreiden van de parkeerzones gebeurt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021. De operatie kan relatief goedkoop, stelt Broeksma: de gemeente kan namelijk parkeerautomaten hergebruiken die op andere plekken in de stad overbodig zijn geworden.

Mogelijk krijgt de stad in de loop van volgend jaar in één keer betaald parkeren in een veel groter gebied. Broeksma wil zo voorkomen dat een paar overgebleven ‘gratis’ buurten de dupe worden van betaald parkeren in de wijken ernaast. Daarvoor stuurt hij begin 2021 een plan naar de gemeenteraad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu