Meer bouwen in Oost-Groningen, vooral voor eenpersoonshuishoudens

Het aantal eenpersoonshuishoudens in Oost-Groningen stijgt de komende jaren. In de stad Groningen is daarentegen tot zeker 2035 vooral veel vraag naar gezinswoningen.

Oost-Groningen moet de komende jaren meer huizen bouwen

Oost-Groningen moet de komende jaren meer huizen bouwen Foto: DvhN

Onderzoekers wijzen erop dat met de verwachte stijging van het aantal huishoudens niet is gezegd dat het aantal inwoners in Oost-Groningen toeneemt. Dat de bevolkingskrimp tot stilstand is gebracht, is daarmee te kort door de bocht. Op basis van de prognoses voor huishoudens zouden bestuurders van de Oost-Groningse gemeenten de woningbehoefte in hun gemeente moeten afstemmen. Volgens prognoses stijgt het aantal huishoudens in Oldambt tot 2030 het hardst met 771 nieuwe huishoudens.

Interessant is te weten wat de gezinssamenstelling is. Volgens Hans Elshof, van het sociaal planbureau Groningen, gaat het in Oost-Groningen vooral om eenpersoonshuishoudens. ,,Mensen gaan scheiden en zoeken een woning of kinderen gaan uit huis en zoeken binnen de gemeente of regio onderdak. Ook ouderen blijven langer zelfstandig wonen en gaan niet naar een bejaardenhuis.”

Die trend van eenpersoonshuishoudens geldt voor de gehele provincie, behalve de stad Groningen, weet Elshof. ,,Voor Groningen houden we er tot 2035 rekening mee dat er 1500 huishoudens met kinderen, dus een samenstelling van gemiddeld vier personen, bijkomen.

Winschoten en Veendam in trek vanwege stations

Elshof ziet wel dat de afname van het inwonertal in Oldambt en Veendam stabiliseert. Dat komt mede doordat mensen geen geschikte woning vinden in de stad Groningen en daarom uitwijken naar de regio. ,,Winschoten en Veendam hebben treinstations en zijn daarom in trek. Meer dan in Pekela en Stadskanaal het geval is.”

Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor Noord-Nederland, vindt het ook belangrijk om meer onderzoek te doen. ,,Wie vormen een huishouding? Zijn het mensen die een tweede huis aanschaffen en tijdelijk wonen in een regio? Gaan jongeren langer zelfstandig wonen? Kortom, wie zijn de nieuwe huishoudens. Voor je als gemeente beleid maakt, moet je wel meer weten over de inhoud. Dan weet je ook aan welke woningen en waar behoefte is.”

Hoewel de vraag naar huizen toeneemt, wat een landelijk beeld is, is er volgens Bock nog steeds sprake van krimp in delen van Groningen, met name Noordoost-Groningen.

Ondanks de vragen die de onderzoekers hebben bij de prognoses, stellen de Oost-Groningse gemeenten - Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en Veendam - dat de eerder voorspelde daling in 2016 van het aantal inwoners minder sterk is en dat de ontwikkeling van het aantal huishoudens een kleine groei laat zien. ,,Interessant en verwarrend”, analyseert Bock. ,,Hoe dat in elkaar steekt, zou ik exact willen weten.” De provincie Groningen laat weten dat de prognoses in 2016 voor de regio als geheel met ongeveer zesduizend personen een stuk lager uitkwam.

Nieuwbouw versnellen

Volgens wethouder Bart Huizing (PvdA) van de gemeente Westerwolde en voorzitter regionaal woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen, zijn de gewijzigde prognoses een gevolg van een veel positiever migratiesaldo. ,,Er komen meer mensen in de regio wonen dan er vertrekken. Dat komt door de toenemende druk op de woningmarkt in grote delen van Nederland.” Huizing ziet voor de Oost-Groningse gemeenten dan ook als voornaamste taak om de nieuwbouw te versnellen.

Uit het onderzoek blijkt volgens de provincie dat het merendeel van de huishoudens bestaat uit samenwonenden, al dan niet met kinderen. Circa een derde deel van de huishoudens is alleenstaand. Een deel van de kinderen vertrekt uit Oost-Groningen om elders te studeren of werken, de rest blijft in de regio wonen en betrekt in de eigen gemeente of elders een woning. In tegenstelling wat de onderzoekers denken, speelt volgens de provincie het aantal echtscheidingen geen rol bij de gunstigere prognose van het aantal huishoudens.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu