Het gedoe over het geld van horecamagnaat Sjoerd Kooistra uit Groningen houdt maar niet op. Haalde advocaat Oscar Hammerstein stiekem tonnen van de rekening?

Heeft advocaat Oscar Hammerstein ten onrechte zo’n drie ton van een derdenrekening gehaald, terwijl dat geld eigenlijk bedoeld was voor de boedel van wijlen Sjoerd Kooistra? Volgende maand doet het gerechtshof uitspraak in een hoger beroep over die zaak.

De afwikkeling van het faillissement van wijlen Sjoerd Kooistra is nog altijd niet geregeld.

De afwikkeling van het faillissement van wijlen Sjoerd Kooistra is nog altijd niet geregeld. Foto: Corné Sparidaens|Archief DVHN

Het arrest van het hof in Amsterdam, dat elf jaar komt na de zelfmoord van de gewezen horecatycoon, kan er mogelijk voor zorgen dat er eindelijk schot komt in de afwikkeling van het faillissement van Kooistra. De curatoren Seerp Gratama en Eric Looijen zijn daar al sinds 2010 mee bezig.

Het tweetal stapte in 2016 naar de rechter omdat ze ontevreden waren over de wijze waarop Hammerstein was omgegaan met een bedrag van 1,6 miljoen euro dat op zijn derdenrekening stond. Het geld was naar hem overgemaakt door Dick Loorbach, de partner van Kooistra. Het was een onderdeel van de 2,2 miljoen euro die Kooistra kort voor zijn dood naar Loorbach stuurde, zodat die niet onbemiddeld zou achterblijven.

Ongebruikelijk

Advocaten gebruiken een derdenrekening om tijdelijk geld van derden te stallen. Het is ongebruikelijk om daar een greep uit te doen. Hammerstein had er zo’n drie ton aan onttrokken. Volgens de curatoren moet dat geld alsnog naar de boedel van Kooistra.

Hammerstein zei in 2016 tegen de rechtbank dat hij wel degelijk had gewerkt voor het gedeclareerde bedrag. Zo zou hij een groot aantal procedures tegen onder meer Heineken hebben gevoerd, in de nasleep van de suïcide van Kooistra. Volgens Gratama waren de declaraties echter onvoldoende onderbouwd.

In 2018 gaf de rechter hem gedeeltelijk gelijk. Hij verordonneerde dat Hammerstein 180.000 euro moest terugbetalen aan de boedel van Plassania Beheer BV, het voormalige horecabedrijf van Kooistra. Zowel Hammerstein als Gratama gingen daar tegen in beroep.

Complex faillissement

Het faillissement van Plassania ,,betreft een groot en complex faillissement met veel verhypothekeerd vastgoed en ongeveer negentig cafés, verspreid over Nederland”, zei Gratama eerder tegen deze krant op de vraag waarom de afwikkeling zo lang duurt. ,,Veel zaken waren onduidelijk en vergden het nodige onderzoek. Daarnaast is er een procedure gevoerd met een hoger beroep.”

Plassania, onder meer eigenaar van een kroegencomplex aan de zuidzijde van de Grote Markt in Groningen, ging failliet na het overlijden van Kooistra in juni 2010. Kooistra liet volgens het laatste curatorenverslag liefst 117 miljoen euro schuld achter. In de boedel zat destijds slechts 5,7 miljoen. Daardoor hadden veel schuldeisers het nakijken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu