Meer geld in Groningen voor armoede, groen, cultuur en buurthuizen (door bouwen duurder te maken)

Niet bezuinigen, maar juist nu investeren: dat waren burgemeester en wethouders van Groningen zelf al van plan, maar de gemeenteraad wil er een schepje bovenop. Er gaat ruim een miljoen euro extra naar onder meer armoedeverlichting en vergroening.

De Groningse gemeenteraad in vergadering in de Oosterpoort.

De Groningse gemeenteraad in vergadering in de Oosterpoort. Foto: Siese Veenstra

Voor die investering hoeft de gemeente geen greep in de reserves te doen; GroenLinks vond namelijk een manier om meer inkomsten te regelen. Het bedrag dat de gemeente vraagt voor bouwvergunningen wordt 9 procent hoger dan wethouder Paul de Rook (D66) voorstelde.

Duurdere bouwvergunningen leveren bijna 1,1 miljoen euro op

Het totaal van de vergoedingen die de gemeente int voor bijvoorbeeld paspoorten, horecavergunningen en buurtfeesten - de zogeheten leges - moet ongeveer gelijk zijn aan de kosten die ze voor die zaken maakt, legt raadslid Jasper Been (GroenLinks) uit. ,,De afgelopen jaren was dat ook zo. Maar in het voorstel van dit jaar waren de leges niet kostendekkend.’’

Been kreeg de overige coalitiepartijen PvdA, D66 en ChristenUnie achter een voorstel om de leges voor bouwen duurder te maken, zodat de totale vergoedingsopbrengsten wél gelijk opgaan met de kosten. Dat levert de gemeente bijna 1,1 miljoen euro extra inkomsten op over 2021. Dankzij dat geld kunnen allerlei wensen van de verschillende raadspartijen worden ingewilligd.

Steun voor sportclubs en speeltuinen, cultuur en minima

Zo gaat er 140.000 euro naar bijvoorbeeld dorpshuizen en speeltuinverenigingen en is er 175.000 euro beschikbaar voor sportclubs. Er gaat bijna een kwart miljoen naar maatregelen tegen energie-armoede en 165.000 euro naar compensatie van zorgkosten voor chronisch zieken met een laag inkomen.

Er komt meer groen in de openbare ruimte en op schoolpleinen (ter waarde van 220.000 euro), en er wordt een ton uitgetrokken voor het stimuleren van jong cultureel talent. Ook wordt een bezuiniging van 30.000 euro op de stedenbanden met Moermansk en San Carlos teruggedraaid.

Neus voor boekhouding (en veel tijd om te pluizen)

De situatie lijkt wel wat op de begrotingsbehandeling van vorig jaar. Ook toen vond de gemeenteraad meer ruimte dan wethouder De Rook had begroot, ook toen op initiatief van Been. Die heeft dankzij zijn studie economie een neus voor boekhouding, erkent hij. ,,Maar wat denk ik nog veel belangrijker is: ik zit in een grote fractie. Daardoor heb alle tijd om dit soort dingen uit te pluizen.’’

Een ding pakte Been bewust heel anders aan: ,,We hebben veel eerder contact gezocht met de oppositiepartijen.’’ In 2019 kwam GroenLinks zo laat met het extra geld op de proppen dat de oppositie geen tijd had om er eigen plannen mee te maken, tot grote ergernis van met name de Stadspartij, VVD, SP en het CDA. ,,Ze hadden een punt dat het niet helemaal fair was op die manier’’, zegt Been. ,,Daar heb ik van geleerd.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu