'Meer geld nodig voor versterking huizen in Ten Boer'

Scheuren in een woning in Groningen. Foto: Archief ANP

De versterking van woningen met aardbevingsschade in Ten Boer kost tienduizenden euro’s meer dan begroot. De gemeente Groningen overlegt met het Rijk over verhoging van het budget, stelt wethouder Roeland van der Schaaf.

De woningen aan de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan in Ten Boer horen bij de zogenaamde ‘Batch 1588’. Voor deze 1588 huizen in Ten Boer, Appingedam, Overschild en Delfzijl is een regeling waarbij bewoners zelf een aannemer zoeken voor het versterkingswerk aan hun woning. Ze krijgen overheidssubsidie om dat te bekostigen. In totaal is er 420 miljoen euro beschikbaar.

Woning versterken kost tot 80.000 euro meer dan gedacht

,,Er zijn inmiddels verschillende offertes binnen bij bewoners. De prijzen van alle aannemers liggen 50.000 tot 80.000 euro hoger dan de beschikbare budgetten’’, constateerde gemeenteraadslid Lieke Schoutens (GroenLinks) tijdens een commissievergadering woensdagmiddag.

Schoutens vroeg mede namens de SP en de ChristeUnie opheldering aan het college over de gang van zaken. ,,Het college heeft in april beloofd dat er waar nodig bijgepast zou worden, maar van bewoners horen we dat dat stroef gaat.’’ De gemeente liet een onafhankelijk bureau eerst de uitgebrachte offertes beoordelen. Uit dat onderzoek bleek dat de gevraagde prijzen realistisch zijn.

‘Bewoners voelen zich gewantrouwd’

,,De bewoners hebben daarover niks gehoord van de gemeente of de Nationaal Coördinator Groningen, maar weten het alleen indirect uit hun contact met de aannemers’’, stelde Schoutens. ,,Het roept bij hen ook het gevoel op dat de gemeente hen wantrouwt. Wanneer krijgen de bewoners meer informatie en duidelijkheid van de gemeente en de NCG?’’

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) denkt dat hij binnen enkele weken meer weet over het budget voor de versterking in Ten Boer. ,,De offertes matchen niet met het beschikbare bedrag, en de afspraak is inderdaad dat we dan zorgen dat er meer geld komt.’’ Samen met de gemeenten Midden-Groningen, Delfzijl en Appingedam is hij daarover in gesprek met het Rijk.

Wethouder kijkt kritisch naar communicatie

Dat een extern bureau de offertes bekeken heeft, is niet uit wantrouwen jegens de bewoners, maar juist in hun belang, zegt Van der Schaaf. ,,We willen voorkomen dat aannemers overvragen, daarom hebben we laten nagaan of de getallen allemaal kloppen.’’

De gemeente heeft bewoners zelf van dat onderzoek op de hoogte gesteld, zegt Van der Schaaf. ,,Maar kennelijk is dat niet overgekomen. We hebben als gemeente een belangrijke rol in de communicatie, dus de kritiek trekken we ons aan.’’ Hij belooft te onderzoeken wat er misgelopen is in de informatievoorziening.

Nieuws

Meest gelezen

menu