Meer mannen naar lerarenopleiding Hanzehogeschool Groningen

Mannen tonen meer belangstelling voor het vak van leraar. Diederick de Vries leraar van het Drenthe College werd in 2015 voorgedragen als leraar van het jaar. Foto: Archief DvhN

Voor de lerarenopleiding van de Hanzehogeschool Groningen melden zich steeds meer mannen. Dit jaar zijn 70 van de 175 nieuwe aanmeldingen van mannen.

De lerarenopleidingen in Nederland trekken dit jaar meer mannen dan voorgaande jaren. Gemiddeld zijn er landelijk 15 procent meer jongens gestart; op de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool is die toename zelfs 40 procent.

Bewust ingezet op mannen

De Hanzehogeschool heeft bewuster ingezet op het aantrekken van jonge mannen met een havo/mbo-diploma. In het lesprogramma is extra aandacht voor digitale geletterdheid, computers, sport, wetenschap, techniek, cultuur en talentontwikkeling, allemaal bedoeld om meer mannelijke kandidaten te stimuleren om voor de klas te gaan staan.

,,Dat blijkt tot onze blijdschap te werken’’, zegt bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool Groningen. ,,De opleiding is aantrekkelijker gemaakt door meer technische vakken aan te bieden. We zien de laatste drie jaar het aantal mannen dat leraar wil worden steeds verder groeien.’’

Vrouwen in primair onderwijs

Ook de verkorte lerarenopleiding van de Hanze, speciaal voor studenten die al eerder een andere opleiding volgden, ziet een toename van het aantal mannen; een derde meer dan voorgaande jaren. De academische opleiding voor vwo’ers, in samenwerking met de RUG en NHL/Stenden, mocht dit jaar eveneens meer mannen begroeten.

Leerkrachten in het primair onderwijs bestaan voor 85 procent uit vrouwen. De roep om meer mannen voor de klas is al jaren erg groot, omdat is aangetoond dat gemengde teams beter presteren dan wanneer een schoolteam alleen uit vrouwen of mannen bestaan.

Het aanpassen van het studieprogramma in combinatie met het meer ruchtbaarheid schenken aan het belang om mannen voor de klas te krijgen, lijkt nu z’n vruchten af te werpen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu