Aantal discriminatiemeldingen neemt veel sneller toe in Groningen en Drenthe dan in de rest van Nederland

Foto: Shutterstock

Het aantal meldingen bij de drie noordelijke discriminatiepunten is afgelopen jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland, die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten en de politie Noord-Nederland donderdag presenteren.

In Noord-Nederland zijn bij de discriminatiemeldpunten 538 meldingen binnengekomen, bij de politie 481 en bij het College voor de Rechten van de Mens zijn er 53 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers. Vorig jaar waren dit respectievelijk nog 440, 400 en 35 meldingen. Dit is ten opzichte van vorig jaar een stijging van 22 procent. Opvallend is dat landelijk gezien het aantal meldingen slechts met één procent is toegenomen.

In de provincies Drenthe en Groningen komen verreweg de meeste meldingen van discriminatie uit de gemeente Groningen. In 2019 deden daar 164 inwoners van de gemeente melding van discriminatie. Daarna volgen de gemeentes Assen en Emmen met allebei 18 meldingen van inwoners.

Nashville verklaring

Waardoor de stijging in Noord-Nederland komt, is volgens de Monitor Discriminatie niet geheel duidelijk. ‘Wanneer er sprake is van grote stijgingen of dalingen, is dat vaak toe te schrijven aan meerdere meldingen over zaken uit het maatschappelijk debat. In 2019 zijn er geen kwesties geweest waar substantieel veel over gemeld is. Wel zijn er meerdere meldingen gedaan over de Nashvilleverklaring in januari 2019, waarbij melders aangeven het document discriminerend te vinden ten aanzien van LHBTI’s. Echter, dit verklaart niet de stijging van 22%, omdat er niet significant meer meldingen zijn binnengekomen over deze discriminatiegronden,’ schrijft de instantie in een persbericht.

Wat volgens de monitor wel tot bewustwording leidde, was het racisme bij de voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd tijdens de wedstrijd door aanhangers van de thuisclub vanaf de tribune racistisch bejegend. „Zo’n incident maakt het los dat mensen melding doen van wat hen overkomt,” vertelt woordvoerder Sanne Smid. „Als er aandacht voor komt, kunnen mensen het herkennen. Het komt voor dat mensen niet goed weten wat racisme precies inhoudt.”

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt blijft verreweg het meest genoemde terrein waarbinnen gediscrimineerd wordt, zo blijkt uit de meldingen. In 2019 gingen 145 van de 538 meldingen bij de meldpunten over ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt publieke opinie en huisvesting vaker genoemd als terrein waarop discriminatie plaatsvindt.

De meeste meldingen van discriminatie zijn op basis van herkomst of huidskleur is. In 2019 werd dit bij de Meldpunten in 217 gevallen genoemd als discriminatiegrond. Dit beeld is elk jaar nagenoeg gelijk. Naast herkomst en huidskleur blijken de gronden leeftijd en handicap/chronische ziekte ook veel aanleiding te geven tot het doen van een melding.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu