Meer nieuwe studenten voor Hanzehogeschool Groningen. Vooral forse toename bij onderwijsopleidingen

De Van OlstToren van de Hanzehogeschool Groningen. Foto: Archief DvhN

De Hanzehogeschool Groningen heeft na de zomervakantie meer nieuwe studenten mogen verwelkomen dan in 2019. Op 1 oktober stonden ruim achtduizend eerstejaarsstudenten ingeschreven. Dat is 7,3 procent meer dan in 2019. Het totale aantal aan de Hanzehogeschool ingeschreven studenten steeg tot boven de 31.000.

Het aantal nieuwe studenten is zowel bij de bachelor- als de masteropleidingen toegenomen ten opzichte van 2019. Het aantal nieuwe studenten dat een bacheloropleiding aan de Hanzehogeschool volgt is met 7,9 procent gestegen, het aantal studenten dat masteropleiding volgt met ruim 10 procent.

Vooral de zogeheten aansluitende voltijdinstroom is gestegen, met 9,8 procent. De Hanzehogeschool Groningen schrijft dit toe aan het grotere aantal scholieren dat zijn diploma behaalde en omdat deze groep geen tussenjaar neemt maar meteen doorgaat met studeren.

Extra groei onderwijs en zorg

Met name de opleidingen in de sector onderwijs groeien fors, in totaal met ruim 62 procent. Bij de alo is de instroom met meer dan 70 procent gestegen, bij de pabo meer dan 60 procent. Een groot deel van deze groei komt op het conto van de nieuwe lerarenopleiding alo-pabo, waarbij studenten in vierenhalf jaar twee diploma’s kunnen behalen.

Bij de zorg geldt de toename van eerstejaarsstudenten vooral bij de opleidingen verpleegkunde (16,7 procent) en medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken (23,8 procent).

De opleiding logopedie kent een stijging van 24,6 procent.

Minder switchers

Het aantal bachelor studenten dat van studie wisselt binnen de Hanzehogeschool is dit jaar met 11,7 gestegen. De Hanzehogeschol vermoedt dat dit komt door het wegvallen van het Bindend Studie Advies (BSA) dit jaar.

In totaal volgen 31.263 bachelor-, master- en associate degree-studenten onderwijs aan de Hanzehogeschool Groningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu